Gereformeerde Kerk Dirkshorn gaat sluiten

Op 19 maart 2017 jubileumdienst 150 jarig bestaan.

Het gereformeerde kerkgebouw aan de Raadhuisstraat te Dirkshorn wordt half maart 2017, na ‘een feestelijke viering’ op 19 maart 2017 in verband het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Dirkshorn, buiten gebruik gesteld.

De gereformeerde kerk te Dirkshorn.

De kerkenraad streeft ernaar om de kerk te verkopen als wooncomplex.  De kerk staat momenteel voor rond de 300.000 euro nog in de ‘stille verkoop’, omdat eerst de mogelijkheden voor de verkoop in overleg met de gemeente Schagen moeten worden uitgezocht. Omdat de kerk een gemeentelijk monument is gaat sloop niet gebeuren, verklaarde wethouder Jelle Beemsterboer in een interview met het Noord-Hollands Dagblad. „Het pand is gezichtsbepalend voor een deel van het dorp. Wonen mag in principe, op voorwaarde dat de huidige uitstraling van het gebouw intact blijft. Het uiterlijk mag niet worden aangetast. Ook moet de kerk goed zichtbaar blijven.”

Bij de gemeente kwam namelijk het verzoek binnen de kerk te mogen slopen om op het 4500 m² grote perceel woningen te kunnen bouwen. De huidige bestemming van het pand is ‘maatschappelijke bestemmingen’. Omdat het pand volgens de makelaar daarmee onverkoopbaar is, hoopt men een aantal woningen in de kerk te kunnen realiseren.

Kaart: Google.

De kerkelijke gemeente.

De jubileumdienst, die op 19 maart 2017 gehouden wordt, is zowel de eerste als de laatste kerkdienst in 2017. De diensten zullen in het vervolg – net als in de afgelopen tijd – gehouden worden in de hervormde kerk, ook aan de Raadhuisstraat, te Dirkshorn en in de Oude Ursulakerk in Warmenhuizen. In 2016 werden minder dan tien kerkdiensten in de gereformeerde kerk gehouden, waar gemiddeld ongeveer zestig kerkgangers de diensten bijwoonden.

De heren K. Bak en H. Rus van de Commissie 150 jaar Gereformeerde Kerk willen er op 19 maart 2017 een feestelijke dienst van maken, zodat kan worden teruggekeken op een waardig afscheid van de kerk. Ds. Yvonne van Benthem-de Ridder, sinds 6 mei 2012 gereformeerd predikant te Dirkshorn, gaat in die dienst voor. Maar ook voorafgaande aan die bijzondere viering worden in de kerk vanaf woensdag 15 maart diverse jubileumactiviteiten gehouden.

De sluiting van de kerk wordt door de predikant betreurd. ‘De sluiting van een kerk is altijd jammer’. Oudere gemeenteleden  hebben grote moeite met de sluiting van hun kerk Ze zijn er gedoopt, deden er belijdenis, trouwden er; een deel van hun leven ligt er.  Maar tijdens  een emotionele gemeentevergadering in 2016 werd toch het besluit genomen de gereformeerde kerk te sluiten en de hervormde kerk – ook in de Raadhuisstraat – open te houden; laatstgenoemde kerk is een rijksmonument en daarmee een stuk moeilijker te verkopen dan de gereformeerde kerk, die een gemeentelijk monument is.

Fusie.

Na langer dan anderhalf jaar te hebben samengewerkt zullen de Gereformeerde Kerk te Dirkshorn en de Hervormde Gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel later in 2017 fuseren tot Protestantse Gemeente.

Overigens kan als bijzonderheid nog worden opgemerkt dat de Gereformeerde Kerk te Dirkshorn qua zielental groter is dan de toekomstige fusiepartner, de Hervormde  Gemeente te Warmenhuizen-Harenkarspel. De Gereformeerde Kerk telde in 2015 ongeveer 320 leden en de Hervormde Gemeente te Warmenhuizen-Harenkarspel  220.

De gereformeerde kerk.

Het kerkje dat in 1867 in Dirkshorn in gebruik genomen werd.

De huidige gereformeerde kerk was niet het eerste gereformeerde kerkgebouw in Dirkshorn (elders op deze website wordt daarover meer verteld).

Het eerste gereformeerde kerkje – dat op 1 januari 1867 onder leiding van ds. J.W. de Lang (1827-1885) van Broek op Langedijk in gebruik genomen was – werd op een gegeven moment te klein (het stond op hetzelfde perceel, iets meer naar voren dan de plaats van de huidige kerk). Vandaar dat men plannen beraamde om een nieuwe kerk te bouwen. De eerste paal van de huidige gereformeerde kerk ging op 30 juni 1919 de grond in. Bijna een jaar later, op 14 april 1920, werd in de nieuwe kerk de eerste dienst gehouden.

Ds. J.W. de Lang (1827-1885).

Het orgel was uit het oude kerkje overgeplaatst naar de nieuwe kerk, maar moest al spoedig grondig gerepareerd worden. Pas in 1925 was er genoeg geld om de kerk op het elektriciteitsnet aan te sluiten. De kerk werd aanvankelijk verwarmd met een paar oliekachels. In 1972 werd de centrale verwarming in gebruik genomen.

De Gereformeerde Kerk te Dirkshorn ontstond vanuit de Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk.

(Met dank aan de heer P.F. Dillingh te Dordrecht)