Gedenkboek Geref. Kerk (vrijg.) te Helpman verschijnt in april 2017

Bestellen en betalen kan tot en met 28 maart 2017.

Eind april 2017 verschijnt het al eerder aangekondigde gedenkboek  over de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Helpman.

De Opstandingskerk in Groningen-Helpman (foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0.)

Het boek zal rond de 225 pagina’s tellen, wordt voorzien van veel illustraties en wordt gebonden in een harde omslag in kleur.  Ook wordt in het boek een aantal kleurenillustraties opgenomen.

Het gedenkboek (ter gelegenheid van de buiten gebruikstelling van de Opstandingskerk in Helpman) behandelt de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), met dien verstande dat het verhaal begint in 1834, toen in Ulrum en later ook in de stad Groningen de Afscheiding plaatsvond. Via de Doleantie (in Nederland in 1886 en in de stad Groningen het jaar daarna) en de Ineensmelting (landelijk in 1892 en in Groningen in 1925), toen de Kerken uit de Afscheiding en die uit de Doleantie bij elkaar kwamen en verder gingen als ‘Gereformeerde Kerken in Nederland‘, belandt het verhaal uiteindelijk in Helpman, destijds een dorpje direct ten zuiden van de stad Groningen. Daar werd namelijk na  allerlei gebeurtenissen in 1933 een zelfstandige Gereformeerde Kerk geïnstitueerd, onder leiding van ds. J. Gispen (1974-1935) van Groningen. Kort daarvoor was in Helpman aan de Coendersweg ook een tijdelijk gereformeerd kerkgebouw neergezet, de Coenderswegkerk.

De Coenderswegkerk in Helpman.

In 1944 vond echter ook in Helpman de Vrijmaking plaats, waardoor de kerk vrijwel gehalveerd werd. Aanvankelijk bleven ook de vrijgemaakte Gereformeerden vanaf hun tweede kerkdienst (op 8 oktober) de Coenderswegkerk als kerkplaats gebruiken. Maar al gauw maakte men plannen om een eigen kerk te bouwen en wel  aan de Van Imhoffstraat. Daar werd in 1954 de nieuwe kerk in gebruik genomen, die later de naam  Kurioskerk kreeg.

Doordat de Gereformeerde Kerk (vrijg.) aanvankelijk flink groeide ontstond behoefte aan een grotere kerk. Inderdaad werd de kerk aan de Van Imhoffstraat in de jaren ’60 flink verbouwd en uitgebreid, maar uiteindelijk werd in 1993 de Opstandingskerk van de ‘niet-vrijgemaakte’ Gereformeerde Kerk te Helpman gekocht. Deze werd in 1994, na een flinke verbouwing, in gebruik genomen.

Door vergrijzing en door terugloop van het ledental werd in 2014 definitief besloten te komen tot samenvoeging van de kerk van Helpman met die van Groningen-Zuid. Daaruit ontstond per 1 januari 2016 de Gereformeerde Kerk-Groningen Zuid/Helpman. In de Opstandingskerk werd op 31 december 2016 de laatste kerkdienst gehouden; de samengevoegde gemeente kerkt nu in de Refajahkerk aan de Galenuslaan in Groningen.

Bestellingen.

Het boek kan op de volgende manier besteld worden:

  1. Stuur een bestelling naar roelie.kuiper@gmail.com en vermeld het aantal exemplaren dat u bestelt; vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden.
  2. Stort tegelijk 20 euro per besteld boek (dat is inclusief verzendkosten) op bankrekeningnummer NL 04 INGB 000 0858 107 t.n.v. Gereformeerde kerk Groningen-Zuid/Helpman met vermelding van: “Gedenkboek Helpman”.

Bestellingen en/of betalingen die later dan 28 maart 2017 binnenkomen kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van de precieze verschijningsdatum.