Turfmarktkerk Gouda mogelijk toch gered

Hoewel eerder door projectontwikkelaar Timpaan vastgesteld was dat de voormalige gereformeerde Turfmarktkerk in Gouda onvermijdelijk gesloopt zou moeten worden, ziet de in Gouda woonachtige Khalid Boutachekourt, directeur van het Adviesbureau Publinc, wel degelijk mogelijkheden om de kerk te behouden.

De voormalig gereformeerde Turfmarktkerk, die in 1931 in gebruik genomen werd.

Zelf moslim vindt hij het van belang dat het karakteristieke gebouw wordt gered. Hij vindt het zonde als een godshuis moet worden gesloopt, of dat nu een moskee of een kerk is. Hij is van plan er ongeveer twintig appartementen in te bouwen en zo mogelijk ook een zaal voor recepties en andere bijeenkomsten.

Volgens het bestemmingsplan zou enige uitbreiding in de hoogte toegestaan zijn en daar wil Boutachekourt gebruik van maken. Ook een loods achter de kerk wil hij bij de plannen betrekken. Boutachekourt heeft zowel de kerk als de er achter liggende loods onlangs gekocht.

Hij wijst op de lange geschiedenis van de kerk en wil proberen behalve het gebouw zelf ook allerlei karakteristieke elementen te behouden. Daarbij denkt hij aan het glas-in-lood, en vooral ook aan de gedenksteen met de tekst Eben Haëzer, wat Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen betekent. Boutachekourt heeft zelf in Veenendaal op een christelijke school gezeten en weet daarom hoe belangrijk zo’n gedenksteen kan zijn. ‘Die moet behouden blijven’.

De bouw van de Turfmarktkerk (1931).

Hoewel hij een rendabel plan voor het behoud van de kerk en de bouw van inpandige appartementen zegt te hebben opgezet (de kosten daarvan  zouden ongeveer een miljoen euro bedragen) zal hij natuurlijk wel op de financiën moeten letten. Het herstel van de fundering zal namelijk veel geld kosten. Maar desondanks hoopt hij zijn plannen voor een gecombineerde (maatschappelijke) functie van wonen, werken en ontmoeten te kunnen realiseren.

Met de plannen van Bouteachekourt zullen veel vroegere gereformeerde kerkgangers blij zijn. Toen eind 2016 de kerk door projectontwikkelaar Timpaan nog eenmaal opengesteld werd voor belangstellenden, waren velen komen kijken.

Bron:

AD