Protestantse Gemeente Barneveld wil een kerkgebouw afstoten

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Barneveld heeft op maandagavond 27 maart 2017 de kerkelijke gemeente gehoord over het door hem genomen principe besluit de (voormalig hervormde) Immanuelkerk af te stoten en aan de (voormalig gereformeerde) Bethelkerk in de Groen van Prinstererlaan ingrijpende ‘vernieuwbouw’ te plegen.

De ‘Bethelkerk’ te Barneveld (foto: Reliwiki, JvN)..

Ook wil de kerkenraad na afronding van die verbouw de Bethelkerk een andere naam geven, ‘om aan te geven dat we met elkaar werkelijk een nieuwe start gaan maken’.

De kerkenraad heeft aan de kerkelijke gemeente meegedeeld dat een bouwbudget van ongeveer twee miljoen euro beschikbaar is voor de ‘vernieuwbouw’ van de Bethelkerk, die in 1959 in gebruik genomen werd. Verder zegt de kerkenraad te willen investeren in gemeenteopbouw ‘om een vitale gemeente te blijven’.

De ‘Bethelkerk’ te Barneveld.

De voorkeur van de kerkenraad voor de toekomstige bestemming van de te verkopen Immanuelkerk is dat die kerk blijvend kan worden gebruikt als kerkgebouw. Het definitieve besluit over de voorgenomen plannen wordt in maart/april 2017 genomen.

Bron:

Website Protestantse Gemeente Barneveld.