Bethelkerk wordt de PKN-kerk te Barneveld

‘Bethel’ wacht ingrijpende verbouwing.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Barneveld heeft op dinsdag 28 maart 2017 een definitieve beslissing genomen over het gebouwenbestand van die gemeente.

De ‘Bethelkerk’ te Barneveld.

De dag daaraan voorafgaande, maandagavond 27 maart 2017, werd een gemeentevergadering gehouden. De kerkenraad informeerde de gemeenteleden daar over de eerder door hem genomen principebesluiten ten aanzien van de kerkgebouwen. De voorzitter van de kerkenraad, de heer E. Fokkema, deelde ons mee dat de gemeenteleden op deze ‘druk bezochte’ gemeentevergaderingĀ  ‘erg positief’ waren over de door de kerkenraad voorgestelde plannen.

Zoals wij eerder berichtten houden die plannen in dat de (voormalig gereformeerde) Bethelkerk aan de Groen van Prinstererlaan ingrijpend zal worden verbouwd (waarna de kerk een andere naam zal krijgen) en dat de (voormalig hervormde) Immanuelkerk aan de Achterdorpstraat zal worden afgestoten.

‘Naast het besluit voor kerkbouw (‘stenen’) hebben we ook besluiten genomen over het komende traject en een investering in de ‘levende stenen’. De levende stenen zien we als een impuls in de gemeente-opbouw, vergelijkbaar met de activiteiten van de pioniersplekken elders’, aldus de heer Fokkema.. ‘De kerkenraad is erg blij met de genomen besluiten’.

De Protestantse Gemeente te Barneveld telde in 2015 ruim 3.800 leden.