Gereformeerde Kerk Garderen nu definitief in PKN

De Gereformeerde Kerk te Garderen wordt opgenomen als gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat heeft de protestantse kleine synode op vrijdag 23 juni 2017 unaniem besloten.

De gereformeerde kerk te Garderen, die nu bij de PKN hoort.

In 2004 – toen de Protestantse Kerk in Nederland ontstond door de samenvoeging van De Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden – besloot de Gereformeerde Kerk te Garderen zich niet aan te sluiten bij de Protestantse Kerk, maar bij het in dat jaar ontstane kleine kerkverband van de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN). Redenen daarvoor waren dat men bang was binnen de PKN de zeggenschap over de kerkelijke goederen kwijt te raken en omdat men de vrijzinnigheid binnen de Protestantse Kerk vreesde.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Garderen deelde onlangs in een schrijven aan de scriba van de Protestantse synode echter mee dat de Kerk te Garderen zich ‘door de fysieke en de geestelijke afstand tot de overige vGKN-kerken’ niet meer binnen dat kerkverband thuis voelde, en zich daarom alsnog graag wilde aansluiten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Daarmee ging de kleine synode dus nu akkoord.