Laatste kerkdienst in gereformeerde kerk Doezum

Op zondag 2 juli 2017  wordt de laatste kerkdienst gehouden in de voormalig gereformeerde (nu protestantse) kerk ‘De Haven’ aan de Perastraat in het Groningse Doezum.

De gereformeerde kerk ‘De Haven’ te Doezum.

De kerkenraad heeft ‘met pijn in het hart’ moeten besluiten om het kerkgebouw De Haven per 1 juli 2017 aan de eredienst te onttrekken. De laatste dienst op 2 juli 2017 begint om  10 uur. De voorganger in de dienst is de eigen predikant, ds. C.S.A. Minnaard-Müller.

Aan het eind van de dienst worden de liturgische voorwerpen zoals de Bijbel, het avondmaalsstel en het doopvont de kerk uitgedragen en naar het verenigingsgebouw ’t Anker (naast ‘De Haven’) gebracht. Daar zal de dienst worden afgesloten. ‘Voor veel mensen een emotioneel moment. Daarom is het goed dit samen te doen’, aldus de kerkenraad.

De kerkdiensten worden in het vervolg gehouden in de St. Vituskerk.

Informatieavond.

Op woensdag 5 juli 2017, ’s avonds om half acht, wordt in ‘t Anker een informatieavond gehouden, waar een eerste presentatie te zien is over het pakket van eisen en een impressie wordt gegeven van wat er eventueel mogelijk is met het gebouwencomplex ‘De Haven’, zoals de bouw van appartementen voor starters en woningen met zorg. De Dorpshuiscommissie verzocht belangstellenden daarvoor zich bij haar te melden, ‘zodat gerichter gecommuniceerd kan worden over de wensen en eisen. Dit geldt voor jong en oud’, aldus de commissie.

De gereformeerde kerk ‘De Haven’ werd in 1962 met vierhonderd zitplaatsen gebouwd door de bekende gereformeerde kerkarchitect Egbert Reitsma (1892-1976), en op 26 september 1963 in gebruik genomen.

(Met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).