Maranathakerk Nijmegen gaat dicht

De terugloop van het ledental heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen genoodzaakt maatregelen te nemen. Na bezuinigingen op het gebied van het pastoraat, is nu het gebouwenbestand aan de beurt.
De Maranathakerk te Nijmegen.

Onlangs besloot de kerkenraad dat de van oorsprong gereformeerde Maranathakerk aan de Steenbokstraat – ontworpen door architect W. Ingwersen – zal worden gesloten. Het besluit is genomen op grond van het onderzoeksresultaat van Reliplan. De redenen daarvoor zijn dat het gebouw volgens het onderzoek het gemakkelijkst te verkopen is op de markt voor kerkelijk onroerend goed: “Het gebouw ligt centraal, is goed bereikbaar, is inwendig op te delen in verschillende ruimten, er is parkeergelegenheid en – ook bijzonder belangrijk – er ligt nog redelijk wat grond achter het gebouw, waarvan voorstelbaar is dat dit bebouwd mag worden”.

De Maranathakerk.

Het is volgens de kerkenraad ‘een heel moeilijke beslissing geweest, maar de situatie waarin de kerkenraad zich bevindt, is vergelijkbaar met ‘de rug tegen de muur’.’ Hij is er zich van bewust dat het besluit voor de Sectie Stad heel pijnlijk is, ‘maar  op een gegeven moment moesten er knopen worden doorgehakt’. De kerkenraad gaat er overigens van uit dat het vermoedelijk een hele tijd zal duren voor een koper voor de Maranathakerk gevonden is.

De ledentallen van de Gereformeerde Kerk te Nijmegen tussen 1893 en 2003.

Tot nog toe was een kanselafkondiging en een bericht in het kerkblad de enige communicatie over dit ingrijpende besluit. De kerkenraad is echter van plan (een) informatieavond(en) te houden, waar de gemeenteleden “niet alleen geïnformeerd, maar ook ‘gehoord’ worden”. De gemeenteleden zullen volgens de kerkenraad nog ‘voldoende gelegenheid krijgen om gevoelens, opvattingen en standpunten op de kerkenraad over te brengen’.  Maar dat heeft kennelijk – getuige de mededeling dat de keuze voor de Maranathakerk ‘onontkoombaar’ is – geen invloed meer op het besluit van de kerkenraad.