“Gereformeerde kerk Tienhoven kan behouden blijven!”

De gereformeerde kerk te Tienhoven (U.) kan behouden blijven als ingegaan wordt op het aanbod van een echtpaar uit Westbroek om de kerk en de pastorie voor de door de kerkenraad gevraagde prijs te kopen en te verbouwen tot twee woonhuizen.

De in 2002 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk (foto Andre van Dijk).

Probleem is echter dat de kerk – onder voorbehoud van vergunningen – verkocht is aan een projectontwikkelaar die er vier grote villa’s op wil bouwen. Het gemeentebestuur zou dus eerst wel de handtekening onder het betreffende contract moeten intrekken. En het is de vraag of dat gaat gebeuren.

Omwonenden hadden tegen de plannen van de projectontwikkelaar grote bezwaren omdat volgens hen de geplande woningen veel te groot zijn voor het beperkte perceel. De woningen zouden voor zeven ton te koop aangeboden worden, waardoor ze volgens hen bovendien moeilijk te verkopen zouden zijn.

Volgens het pas opgerichte Comité ‘Voorzichtig met ons dorp‘ heeft het aanbod van het echtpaar uit Westbroek grote voordelen, allereerst voor de kerkenraad, die meteen kan beschikken over het gevraagde bedrag van zeven ton. Bovendien zouden de omwonenden tevreden gesteld zijn met de ontwikkeling van de twee geplande woningen. Ook zou Natuurmonumenten zich geen zorgen hoeven maken over toename van de waterrecreatie in het stiltegebied rond de Tienhovense Plassen. Verder zou het specifieke dorpskarakter door het behoud van de kerk verwezenlijkt worden.

Nieuwe website.

Het Comité ‘Voorzichtig met ons dorp‘ heeft een nieuwe website in het leven geroepen. Daar worden de plannen en de voordelen daarvan nader toegelicht. Ook worden persartikelen over het onderwerp weergegeven en kunnen bezoekers aangeven of ze voorstander zijn van het bouwen van de vier villa’s door de projectontwikkelaar, of dat ze meer zien in de plannen van het echtpaar uit Westbroek, waardoor de kerk behouden zou kunnen blijven.

Verder kunnen bewoners op de website hun mening geven over de plannen en bovendien wordt een uitvoerig schrijven aan de gemeenteraad over deze kwestie gepubliceerd.