Kruiskerk Heerenveen mogelijk onderkomen voor zorgwoningen

In opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Heerenveen is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar een passende nieuwe bestemming voor de voormalig gereformeerde Kruiskerk aan de Burgemeester Falkenaweg te Heerenveen.

De voormalig gereformeerde Kruiskerk te Heerenveen.

Die denkt men gevonden te hebben door de aanpassing van de Kruiskerk als een onderkomen voor drie├źntwintig zorgwoningen voor ouderen die matige tot intensieve 24-uurs zorg nodig hebben, en vijf woningen voor partners van zorgbehoevenden.

Omdat de aanvraag van de vergunningen, de financiering en de exploitatie van het geheel nog niet rond zijn, is het nog niet mogelijk aan te geven wanneer de verbouwing van de kerk en de afbraak van de oude bijgebouwen begint. Wel – zegt de werkgroep – juicht het gemeentebestuur van Heerenveen, waarmee men al enige tijd in gesprek is, het plan toe.

Deze tekening geeft de plannen duidelijk weer (tekening: Architectenbureau Sipma Heerenveen).

Volgens de plannen kunnen in het kerkgebouw zelf door een verbouwing tien woningen gerealiseerd worden. De overige woningen komen aan de west- en aan de zuidkant van het kerkgebouw en worden via een glazen gang met het kerkgebouw verbonden. De huidige vorm en het vooraanzicht van de Kruiskerk blijven daarbij behouden. Het ontwerp is gemaakt door Architectenbureau Sipma uit Heerenveen.

De voormalig gereformeerde Kruiskerk is sinds juni 2012 buiten gebruik, nadat de protestantse gemeente de nieuwe kerk Trinitas in gebruik nam.

Het interieur van de Kruiskerk na de restauratie van 1963 (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De Kruiskerk werd in 1921 gebouwd als gereformeerde kerk volgens een ontwerp van de architecten A. Nauta en C. Draaisma, nadat aannemer H. Diepenbroek overigens de eerste schetsen had gemaakt.

Geen ‘eerstesteenlegging’, maar ‘eerste betonstorting’… (foto: Reliwiki, JvN).

Het is een van de eerste kerken waarbij voor opgaand muurwerk gewapend beton werd toegepast. De kerk is gebouwd op een T-vormig grondplan en heeft aan drie zijden galerijen. De kerkzaal werd gedekt met houten, trapeziumvormige kappen. In de vensters werd non-figuratief gekleurd glas geplaatst. Bij een restauratie in 1963 werden de oorspronkelijke kronen en lichtarmaturen verwijderd en verdwenen de kerkenraadsbanken en het doophek. Door het overschilderen van de kappen ging de oorspronkelijke beschildering hiervan verloren. De op onderdelen licht gewijzigde kansel bleef overigens wel bewaard.