Berichten uit plaatselijke Gereformeerde Kerken – 1

In Het Kerkblad van 11 en 18 mei 1894, eind negentiende en begin twintigste eeuw het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland‘, troffen we onderstaande berichten aan.

Als u na één keer klikken op een onderstaande bladzijde de vergrote pagina te zien krijgt, kunt u er nóg een keer op klikken, zodat de pagina heel goed leesbaar is.