Gereformeerd en hervormd Sibculo gaan samen

De Gereformeerde Kerk te Sibculo en de Hervormde Gemeente te Kloosterhaar-Sibculo gaan samen verder onder de naam ‘Onze Kerk’. Onlangs werd de naam van deze nieuwe Protestantse Gemeente, ‘Onze Kerk’,  bekend gemaakt.

De gereformeerde kerk te Sibculo (eigen opname).

Al in juni 2017 werd besloten dat de Gereformeerde Kerk te Sibculo en de Hervormde Gemeente te Kloosterhaar-Sibculo samen zouden gaan. Nadat tien vertegenwoordigers van beide kerken een grondig onderzoek uitvoerden en als resultaat daarvan de 672 ingevulde enquêtes en de vele interviews met gemeenteleden, kerken in de omgeving en met dorpsbewoners bestudeerd hadden, kwam men tot de conclusie dat het ‘de hoogste tijd’ werd  gehoor te geven aan de wensen van de gemeenteleden en de dorpsbewoners.

Uit het onderzoek werd ook een aantal uitgewerkte conclusies getrokken. ‘Er is toekomst voor ‘Onze Kerk’ als beide gemeentes samen, hand in hand, verder gaan’, zo was het eindoordeel.

Als doel is gesteld om uiterlijk op 1 januari 2018 een gezamenlijke begroting te hebben, al vergaderen ouderlingen, diakenen en  kerkrentmeesters al samen. Ook is het de bedoeling voor 1 januari 2018 een plan klaar te hebben waarin aangegeven wordt hoeveel mensen nodig zijn voor de verschillende kerkelijke functies. Inmiddels is ook een fusiecommissie actief.

Op de website worden de ‘grove lijnen’ nog eens op een rijtje gezet.

De Gereformeerde Kerk te Sibculo werd op 10 september 1945 geïnstitueerd, tot 1954 Gereformeerde Kerk te Sibculo-Kloosterhaar geheten.

Bron:

Website ‘Onze Kerk’ Sibculo-Kloosterhaar