Tentoonstelling ‘Van Julianakerk naar Centrumkerk’ Bilthoven

door Henk van de Bunt

In de Centrumkerk [voorheen: Julianakerk] aan de Bilthovense Julianalaan werden zondag 17 september 2017 twee tentoonstellingen geopend: ‘90 jaar kerkgebouw’ onder de titel ‘Van Julianakerk naar Centrumkerk‘ en ‘100 jaar Bilthoven‘ van de Historische Kring De Bilt/Bilthoven.

De voormalig gereformeerde Julianakerk, tegenwoordig de protestantse Centrumkerk.

De tentoonstellingen zijn te bezichtigen op de zaterdagen tot en met 14 oktober 2017; telkens van 11.00 tot 17.00 uur.

De eerste steen van de Julianakerk werd gelegd op 10 juli 1927. De kerk werd gebouwd in opdracht van de Raad der Gereformeerde Kerk te De Bilt. De Julianakerk is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar ontwerp van architect E. Reitsma. Op 7 maart 1927 werd de vergunning aangevraagd voor het bouwen van een ‘wijkgebouw ten dienste van godsdienstoefeningen en vergaderingen met garage en rijwielberging’.

Op 29 juni 1927 werd de vergunning verleend. In 1928 kon het gebouw in gebruik worden genomen. Het gebouw bood plaats aan 300 personen.

Verzelfstandiging.

In eerste instantie functioneerden de Julianakerk [te Bilthoven] en de Immanuelkerk [te De Bilt] onder één kerkenraad. In 1935 werd een principebesluit genomen over de verzelfstandiging van de [Gereformeerde Kerk te Bilhoven met de bijbehorende] Julianakerk. Na langdurige voorbereidingen werd de splitsing op 1 oktober 1937 een feit.

Na jarenlange onderhandelingen zijn de hervormden, de gereformeerden en de lutheranen op 12 mei 2004 gefuseerd. De Julianakerk werd een kerk behorend bij de Protestante Kerken Nederland (PKN). Plaatselijk werd dat voorbeeld gevolgd. Er waren al jaren af en toe gezamenlijke diensten van de Hervormde Gemeente (m.u.v. ‘De Ark‘) en de Gereformeerde Kerk in afwisselend de Noorderkerk, de Zuiderkapel en de Julianakerk. Van 2008 tot september 2015 waren álle diensten gemeenschappelijk, in de Noorderkerk. Op dinsdag 31 maart 2015 werd om 11.24 uur door de notaris in Utrecht de akte getekend waarin de vereniging van de Hervormde Gemeente te Bilthoven en de Gereformeerde Kerk te Bilthoven officieel wordt vastgelegd.

De vroegere gereformeerde Julianakerk, nu protestantse Centrumkerk (foto: Reliwiki).

Centrumkerk.

Vóór de fusie van de Gereformeerde en de Hervormde kerk was de Julianakerk in handen van de gereformeerden. Er waren twee hervormde kerken in Bilthoven, de Noorderkerk en de Zuiderkapel. De gereformeerden hadden de gewoonte hun kerken naar de plek te noemen waar ze gevestigd waren, in dit geval de Julianalaan.

De fusie heeft lokaal wel wat voeten in de aarde gehad. De drie kerken wilden naar één plek, en daarom werd lange tijd overwogen om naast de Julianaschool een geheel nieuw kerkgebouw neer te zetten. Onder meer de vastgoedcrisis heeft ervoor gezorgd dat een andere keus is gemaakt. Besloten werd de bestaande Julianakerk te renoveren. Om recht te doen aan het feit dat het toch een nieuwe kerk is werd besloten die Centrumkerk te gaan noemen. De kerkenraad had als beleid geformuleerd dat de kerk een rol voor de samenleving heeft en in het centrum gevestigd moet zijn. Daar past de naam Centrumkerk bij. In de vergrote kerkzaal staat nu het orgel van de Noorderkerk. Om dat passend te maken is het verzonken geplaatst. Het geheel is nu multifunctioneel en kan gehuurd worden.

100 jaar Bilthoven.

Die centrale ligging en de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van het gebouw waren ook voor de Historische Kring d’Oude School redenen om voor de tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven domicilie te kiezen in de Centrumkerk, aldus voorzitter Paul Meuwese tijdens de opening jl. zondag.

Bron:

De Vierklank, 26 september 2017 (met toestemming overgenomen).

[Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – De kerkenwebsite Reliwiki heeft een aanpassing nodig voor wat betreft deze kerk].