Hand in hand van ‘De Ark’ naar de ‘Andrieskerk’ in Amerongen

Op zondag 1 oktober 2017 worden de gemeenteleden die bij de voormalige Gereformeerde Kerk De  Ark te Amerongen horen, daar verwacht voor een ‘processie’ naar de Andrieskerk, waar in het vervolg de kerkdiensten gehouden worden.

De gereformeerde kerk aan de Imminkstraat te Amerongen.

Omdat op jl. zondag 24 september 2017 de laatste dienst in De Ark gehouden werd (we berichtten  al eerder over de op handen zijnde sluiting van dat kerkgebouw) wordt – om te laten zien dat beide gemeenten sinds 1 januari 2017 samengegaan zijn als Protestantse Gemeente en nu ook werkelijk één gemeente vormen – vervolgens samen met de gemeenteleden van de voormalig hervormde Andrieskerk, die hen onderweg opwachten, ‘hand in hand’ de Andrieskerk binnen gegaan. Daar wordt dan de eerste ‘echte’  gezamenlijke ‘feestelijke dienst’ te houden, ‘waarin wordt gevierd dat we werkelijk één gemeente van onze Heer zijn’.

Onder het motto ‘Eten verbindt‘ wordt op zaterdag 30 september 2017 in het kader van het afscheidsweekend van De Ark samen gegeten in de Andrieskerk. ‘Iedereen neemt iets te eten mee. Dit wordt uitgestald in buffet-vorm. Voor drinken wordt gezorgd’, zo deelde de kerkenraad mee.

De Ark blijft, volgens een eerder genomen besluit, vooralsnog in gebruik voor het houden van kerkelijke vergaderingen.