Publicatie driedelige Archiefinventaris Theologische Universiteit Kampen GKN (1854-2006)

Het Stadsarchief Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit organiseren op 10 november 2017 het symposium ‘Een monument in de tijd. Over beheer en ontsluiting van kerkelijke en theologische (faculteits)archieven’.

De voorbereidende vergadering van Curatoren vond plaats op 20 en 21 september 1854.

De aanleiding voor het symposium is het gereedkomen van de Inventaris van de Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen 1854-2006, samengesteld door A.J. Mensema. Het symposium vindt plaats op vrijdag 10 november 2017 vanaf 14.00 uur in het Auditorium van het Stadsarchief Kampen in de Stadskazerne, Oudestraat 215C te Kampen.

‘De School der Kerk’.

De Theologische School te Kampen werd  in 1854 gesticht ten behoeve van de Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Kerk, ontstaan als uitvloeisel van de Afscheiding van 1834. Daaruit ontstond de Theologische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), gevestigd aan de Oudestraat.

Een deel van de Hogeschool ging vanaf 1944 verder met een eigen opleiding aan de Broederweg, uitgaande van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken (GKv); dit in verband met de kerkscheuring van 1944, die bekend werd als de ‘Vrijmaking’. Beide opleidingen ontwikkelden zich energiek.

Ook de Theologische Hogeschool in de Oudestraat  van de GKN werd een Universiteit, en ging in 2007 uiteindelijk op in de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), met vestigingen in Amsterdam en Groningen.

Het symposium.

Voorafgaand aan het symposium is er voor de liefhebbers van 12.30 tot 13.30 uur een stadswandeling door Kampen onder deskundige leiding van Jaap van Gelderen en Gert van Klinken.

De eerste docenten te Kampen.

Sprekers op het symposium zijn o.a. Jacob van Sluis (van de Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar te Leeuwarden), Bart Jaski (van de Universiteit Utrecht), Fennie Duursema (van de Protestantse Kerk) en George Harinck (van de Vrije Universiteit).

Het symposium wordt afgesloten met de presentatie van de driedelige Archiefinventaris, die door de samensteller, Albert Mensema, zal worden aangeboden aan Mechteld Jansen (de rector van de PThU), Bort Koelewijn (de burgemeester van Kampen) en Sjaak van ’t Kruis (van de Protestantse Kerk).

Inventaris van het Archief der Theologische Universiteit te Kampen