Groot onderhoud kerkdak gereformeerde kerk Voorthuizen

Als doel voor de Boeldag 2017 van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen is de renovatie van het kerkdak gekozen.

De gereformeerde kerk te Voorthuizen.

De opbrengst van deze jaarlijkse Boeldag zal niet slechts in 2017 (de veertigste, die € 31.000 opbracht!), maar ook de komende jaren dringend nodig zijn om de kostbare megaklus van de dakrestauratie te klaren. De werkzaamheden, waarbij de kerk in de steigers gaat, zullen – zo verwacht de kerkenraad – ongeveer twee maanden in beslag nemen.

De dakgoten, de killen (de plaatsen waar twee dakdelen onder een hoek samenkomen) en vele panlatten worden vernieuwd. Daarvoor moeten eerst de dakpannen verwijderd worden. De goten zijn bovendien zo slecht dat lekkage in het kerkgebouw zou kunnen optreden. Een bijkomend voordeel van het weghalen van de dakpannen is, dat het dan mogelijk is tegelijk isolatiemateriaal te plaatsen.