Gereformeerde Kerk te Nieuwerbrug 100 jaar

Op 11 september 1917 werd de Gereformeerde Kerk te Nieuwerbrug aan den Rijn geïnstitueerd vanuit de Gereformeerde Kerken te Waarder en Bodegraven en Woerden.

Kaart: Google.

Het was sinds dat jaar de eerste en tot 1955 de enige kerk in dat dorp (uitgezonderd een hervormde evangelisatiekapel die daar sinds 1914 stond). De ‘Gereformeerde Kerk te Nieuwerbrug aan den Rijn’ telde bij de instituering 202 leden.

Aannemer Versloot, tevens lid van de gemeente, kreeg opdracht ‘een stijlvolle compacte kerk’ te bouwen met een capaciteit van 225 zitplaatsen. De kerk werd gebouwd in het hart van het dorp, bij de tolbrug (de enige in ons land) en tegenover de dorpstoren. Enkele jaren later, in 1920, werd een Standaart-orgel in de kerk geplaatst, voorzien van een fraai front (in de jaren ’80 werd het orgel grondig gereviseerd door de fa. Kramer te Boskoop).

De gereformeerde (nu Protestantse Brug-) kerk te Nieuwerbrug.

De ramen van het gereformeerde kerkgebouw werden vervaardigd in een Jugenstil-stijl. Alleen die ramen in de voorgevel zijn bewaard gebleven. In de zijvensters werden vier glas-in-loodramen aangebracht, afkomstig uit de voormalige gereformeerde Zuiderkerk te Bussum.

Ds. D. Ligter de eerste gereformeerde predikant.

De kerkenraad kocht vervolgens een boerderij die werd omgebouwd tot pastorie. Men was namelijk van plan meteen een predikant te beroepen, wat ook gebeurde. Een beroep werd uitgebracht op ds. D. Ligter (1882-1962) van het Groningse Pieterburen, die maar liefst dertig jaar aan de jonge gemeente van Nieuwerbrug verbonden bleef, namelijk van 1918 tot 1948, toen hij met emeritaat ging. Hij was fulltime aan de kerk verbonden.

Ds. J.C.J. Kuiper (1901-1972) schreef in het landelijk Jaarboek 1963 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland over zijn werk in Nieuwerbrug aan den Rijn onder meer: ‘Hier kreeg hij een niet makkelijke taak. De gemeente daar werd samengesteld uit delen van drie bestaande Gereformeerde Kerken {Woerden, Bodegraven en Waarder], ieder met eigen historie, karakter en ‘ligging’. Daaruit moest een zekere eenheid en gemeenschap worden opgebouwd. Pijnlijke ervaringen hebben hem niet verhinderd in trouwe bearbeiding, met veel wijsheid, doelbewust door te zetten, totdat de samensmelting was bereikt. Daar kwam bij dat, in de omgeving waar hij werkte, hij vele jarenlang de Bijbelse visie op het Heilig Avondmaal heeft moeten verdedigen tegen een verkeerd mysticisme. Hij heeft mogen zien dat het Woord het won van allerlei menselijke overwegingen [zoals ‘Avondmaalsmijding’, in de overtuiging dat men het avondmaal ‘onwaardig’ is]. En hij heeft door zijn Bijbelse prediking en door zijn catechisaties een nieuwe generatie mogen kweken, die ook in dit opzicht bijbels leerde denken en leven’.

Ds. D. Ligter (1882-1962), de eerste gereformeerde predikant te Nieuwerbrug aan den Rijn.

Na hem volgden verscheidene andere predikanten, deels in samenwerking met de Gereformeerde Kerk te Bodegraven.

Protestantse Gemeente Brugkerk.

Hervormd Bodegraven groeide ook en besloot in de jaren ’50 in Nieuwerbrug, aan het Weijland, een kerk te bouwen, die in 1955 in gebruik genomen werd onder de naam Bethlehemkerk. Deze kerk kwam in de plaats van een evangelisatiekapel die sinds 1914 in het dorp stond. Al vrij snel ontstonden contacten tussen beide kerken. Rond 2000 werd tijdens bijeenkomsten van gemeenteleden duidelijk dat men in het dorp graag één protestantse gemeente wilde vormen. In het kader daarvan werd per 1 mei 2004 de gereformeerde kerk omgedoopt tot Protestantse Brugkerk. De Brugkerk is een gemeentelijk monument en doet nog steeds dienst als protestantse kerk.

Gedurende het hele jaar met maandelijks één of meer activiteiten wordt het honderdjarig bestaan van de kerk gevierd. Daarbij wordt ook het dorp betrokken.

De ledentallen van de Gereformeerde Kerk te Nieuwerbrug tussen 1917 en 2017.

© 2017. GereformeerdeKerken.info

Film over 100 jaar Brugkerk