Kornhorn (Gr.) rest nog slechts een kerk

Al eerder berichtten wij over de buitengebruikstelling van de op 30 november 1950 in gebruik genomen gereformeerde kerk in het Groningse Kornhorn.

Een ansicht van de in 1882 in gebruik genomen gereformeerde kerk, die na de Vrijmaking in ‘vrijgemaakte’ handen kwam. De kerk sluit begin 2018.

De Gereformeerde Kerk te Kornhorn fuseerde per 1 januari 2017 namelijk met die in het Groningse Opende, waardoor de Gereformeerde Kerk te Opende-Kornhorn ontstond.

Begin 2018 vertrekt nu ook de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk (ontstaan op 16 oktober 1945) uit Kornhorn, waardoor het voormalig gereformeerde kerkgebouw (door de gereformeerden in 1882 in gebruik genomen en in 1945 toegewezen aan de vrijgemaakten) buiten gebruik gesteld zal worden. Wat met de beide kerkgebouwen gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Nog één kerk in Kornhorn.

Na de sluiting van het vrijgemaakt gereformeerde kerkgebouw kent het dorp alleen nog de Christelijke Gereformeerde Kerk, die op 18 november 1903 ontstond door ontevredenheid over het landelijk samengaan (in 1892) van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, respectievelijk ontstaan door de Afscheiding en de Doleantie (link), waardoor op 17 juni 1892 De Gereformeerde Kerken in Nederland ontstonden.

De Gereformeerde Kerk, de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk besloten dit jaar het Kerstfeest nog eenmaal gezamenlijk te vieren op het plein voor de christelijke gereformeerde kerk te Kornhorn. Commissaris van de Koning R. Paas werd gevraagd op kerstavond  het Kerstevangelie voor te lezen, waarin hij toestemde.