Gereformeerd en hervormd Harlingen fuseren

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Harlingen gaan op zondag 7 januari 2018 fuseren tot de Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum.

In de gereformeerde Midlumerlaankerk te Harlingen wordt het fusiedocument getekend.

Tijdens een ‘feestelijke fusiedienst’ in de gereformeerde Midlumerlaankerk wordt het fusiedocument getekend. De dienst begint om half tien en wordt geleid door ‘gastspreker’ ds. L.W. Nijendijk, die sinds 6 april 1986 aan de hervormde gemeente te Harlingen verbonden is. Diverse koren verlenen medewerking aan de dienst.

Binnenkort hopen we nader terug te komen op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Harlingen.