Haagse kerkrentmeesters kritisch over alternatief plan voor Valkenboskerk

Gemeenteraad beslist op 18 januari 2018

Het Haagse Comité ‘Valkenbos Blijft’ bood op jl. 3 januari 2018 een alternatief plan aan voor de toekomst van de voormalig gereformeerde Valkenboskerk aan de Zuiderparklaan 2, die in 2013 aan de eredienst onttrokken werd en nu op de nominatie staat te worden afgebroken. De bewoners, verenigd in het genoemde comité, willen dat de kerk blijft en dat er ‘kluswoningen’ in worden gebouwd.

De voormalig gereformeerde Valkenboskerk.

Alleen de gemeenteraad kan nu nog over het lot van de kerk beslissen. Dat zal hij op 18 januari 2018 doen, wanneer over het bestemmingsplan gestemd wordt. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Den Haag vindt nu dat de burgerlijke gemeente ‘koopman met andermans geld’ speelt.

De Protestantse Gemeente te Den Haag deed enkele jaren geleden (als een van de acht van haar af te stoten kerken, zeven hervormde en een gereformeerde) ook de Valkenboskerk in de verkoop. Teruglopend kerkbezoek en daardoor verminderende inkomsten brachten de Protestantse Gemeente in een moeilijk parket. In principe werd de kerk verkocht aan projectontwikkelaar Steenvlinder, die op de plaats van de te slopen kerk woningen wil bouwen.

De gemeenteraad – die uiteindelijk over de gang van zaken rond de kerk moet beslissen – ziet zich nu geconfronteerd met mopperende bewoners, die de kerk willen behouden. De kerkenraad ziet echter geen andere oplossing voor de financiële problemen dan dat de verkoop aan de projectontwikkelaar doorgaat. Het Comité ‘Valkenbos Blijft’ heeft intussen ‘goed verlopen gesprekken’ gevoerd met de fracties in de gemeenteraad en met de wethouder die over de plannen gaat.

Het College van Kerkrentmeesters verbaast zich over de gang van zaken. De woordvoerder merkte op dat het comité ‘Valkenbos Blijft’ bij hem geen bod op de kerk heeft uitgebracht. ‘Men denkt toch niet dat we de kerk gratis kunnen weggeven?’

We hopen hierover binnenkort nader te berichten.

Aanvulling Op 24 januari 2018 werd ons namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente meegedeeld dat de agenda van de gemeenteraad gewijzigd was en dat de beslissing op een later moment genomen zal worden.