Feest om vijftig jaar Kruiskerk in Wezep

Ook wordt een gedenkboekje gepubliceerd.

De gemeente van de gereformeerde Kruiskerk te Wezep herdenkt in februari 2018 het vijftigjarig bestaan. De kerk werd op 1 februari 1968 in gebruik genomen.

De gereformeerde Kruiskerk te Wezep.

De herdenking gaat gepaard met een aantal activiteiten. Eén ervan is de publicatie van een gedenkboekje, geschreven door prof. D. Post. De titel luidt: ‘Een halve eeuw Kruiskerk – even omkijken’. Het wordt tijdens de feestelijke avondbijeenkomst van 2 februari gepresenteerd.

Ook worden dan plannen bekend gemaakt voor de verbouw van de omstreeks zeshonderd gemeenteleden tellende Kruiskerk, wat volgens de predikant na vijftig jaar wel nodig is. De komende verbouwing houdt onder meer in dat in de ontmoetingsruimte van de kerk een groot kookeiland komt, dat behalve als verbindende gemeenteactiviteit, ook gebruikt zal worden om in de samenleving een rol te spelen. Verder zal die avond de voorstelling ‘De Bijbel in één uur’ worden gehouden, waarbij verscheidene Bijbelverhalen aan de orde komen. Op zondag 4 februari 2018 is er een kerkdienst met muzikale begeleiding van Arjan en Edith Post.

De Kruiskerk heeft sinds september 2017 een nieuwe predikant in de persoon van ds. H. Wilmink (*1960). Na eerst een andere studie te hebben aangepakt stapte hij over op theologie en was sinds 1990 gereformeerd predikant in Oosterend op Texel, Zuidlaren, Zwolle en Ommen.