Geref. Pax Christikerk te Den Haag wordt ingrijpend verbouwd

De gereformeerde (PKN) Pax Christikerk aan de Vlamenburg in Den Haag – die dringend aan een grondige opknapbeurt toe was – wordt ingrijpend verbouwd. De werkzaamheden zijn kort geleden, in januari 2018, begonnen.

De gereformeerde Pax Christikerk te ‘s-Gravenhage.

Hoe die verbouwing wordt aangepakt en gefinancierd is op zijn minst opmerkelijk te noemen: de bijbehorende pastorie en de bijzalen van de kerk worden gesloopt en van de overblijvende oude kerkzaal wordt een nieuw kerkgebouw gemaakt. De door de sloop vrijkomende grond is verkocht aan een projectontwikkelaar, die daarop een appartementencomplex zal gaan bouwen. Deze deal levert het benodigde geld op, bijna een miljoen euro, waarmee de verbouwingsplannen kunnen worden gerealiseerd.

De plannen werden door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage-Oost goedgekeurd, waarna de overeenkomst met de projectontwikkelaar getekend werd. De kerk is in december 2017 leeg opgeleverd zodat de werkzaamheden in januari 2018 konden beginnen. De gemeente van de Pax Christikerk zal haar kerkdiensten het komende jaar houden in een 350 meter verderop gelegen kantine van Middin, een activiteitencentrum voor mensen met een handicap.

Ds. P.J. Bakker (*1955) van de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage-Oost tekende daarbij in het kerkblad ‘Kerk in Den Haag’ aan, dat de nieuwbouw, waardoor de kerkzaal overigens een stuk kleiner wordt, veel meer ruimte zal bieden om maaltijden, alpha-cursussen en andere activiteiten te organiseren, waardoor de kerkelijke gemeente meer ‘Kerk-met-de-wijk’ kan worden.

Op uitdrukkelijk verzoek van de kerkgangers blijft de klokkentoren staan. De bewoners van de te bouwen zeventig appartementen zullen ervoor moeten tekenen dat ze tegen het klokluiden op zondag geen bezwaar zullen maken.

De Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage-Oost.

De gereformeerde Christus Triomfatorkerk te Den Haag.

De Pax Christikerk aan de Vlamenburg, die ervoor koos een gereformeerde kerk ‘met evangelicale inslag’ binnen de PKN te blijven, vormt samen met de gereformeerde Christus Triomfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan en de gereformeerde Noorderkerk aan de Schuytstraat, de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage-Oost, die in 2016 ongeveer 610 leden telde. In dit geheel neemt de Christus Triomfatorkerk een bijzondere plaats in, omdat ze ook gebruikt wordt door de wijkgemeente Bezuidenhout van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage.

De gereformeerde Noorderkerk te Den Haag.

(Met dank aan de heer L. Schouten te Zoetermeer.)