Feestavond en jubileumdienst in Kruiskerk Wezep

Op vrijdagavond 2 februari 2018 vond in de gereformeerde Kruiskerk te Wezep de feestavond plaats ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het kerkgebouw.

De gereformeerde Kruiskerk te Wezep.

Ter gelegenheid daarvan werd – na de opening van de feestavond – een overzicht gegeven van ‘De Bijbel in een uur’. Vervolgens werd het jubileumboek ‘Een halve eeuw Kruiskerk – even omkijken’, door prof. dr. Doeke Post gepresenteerd. Tenslotte werd een duidelijk overzicht gegeven van de mogelijke renovatieplannen die men met de Kruiskerk heeft.

Het pas gepubliceerde jubileumboekje van de gereformeerde Kruiskerk te Wezep.

Op zondagochtend 4 februari 2018 vond om half tien in de Kruiskerk de jubileumdienst plaats, onder leiding van de plaatselijke predikant, ds. Han Wilmink. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door Doeke Post op het orgel, Arjan en Edith Post op trompet en Claire Hooyer op de piano. Ook werden voor deze dienst oud-gemeenteleden (predikanten, voorzitters, kosters), afgevaardigden van burgerlijke gemeente Oldebroek, en van kerkelijke gemeenten in Wezep en van de classis Hattem uitgenodigd.

Binnenkort hopen we op het uitgereikte jubileumboekje terug te komen.