“Sloop kerk Woldendorp jammer”

De voormalige eigenaar van de op nominatie staande vroegere gereformeerde kerk in het Groningse Woldendorp vindt sloop van het ‘allerliefst en idyllisch gelegen kerkje’ jammer.

De voormalige gereformeerde kerk te Woldendorp.

P. Stapel vindt dat B en W van Delfzijl zich te makkelijk verschuilen achter een enige tijd geleden gehouden enquête. Daaruit leidt men af dat veel inwoners van Woldendorp voor sloop zouden zijn. Maar volgens Stapel is daar nooit naar gevraagd, zo vertelt hij in het Dagblad van het Noorden. 

De enquête vroeg volgens hem slechts wat er na de sloop op die locatie zou moeten gebeuren. Stapel meent dat het kerkje dan misschien wel niet van grote cultuurhistorische waarde is, maar het is wel beeldbepalend voor het dorp.

B en W zien echter geen aanleiding de sloop tegen te houden, antwoordden zij op vragen van een gemeenteraadslid.