Na zomervakantie 2018 besluit over kerksluiting Dokkum

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens zal na de zomervakantie van 2018 een besluit nemen over de vraag welke kerk gesloten zal moeten worden.

De voormalig gereformeerde kerk ‘De Fontein’ te Dokkum.

De Protestantse Gemeente van Dokkum c.a. heeft net als veel andere kerkelijke gemeenten te kampen met een terugloop van het aantal leden. Momenteel telt de gemeente nog 4.700 leden maar elk jaar loopt het ledental met 3% terug en daarmee ook de opbrengst van de kerkelijke bijdragen.

De gemeenteleden tot 40 jaar dragen 4% van de totale inkomsten bij. Daarentegen wordt 65% van de kerkelijke bijdragen opgebracht door gemeenteleden van 65 jaar en ouder. ‘Dat komt op den duur niet goed’, zo zei een woordvoerder van de kerkelijke gemeente onlangs voor Omrop Fryslân. Dit jaar is er een tekort van € 100.000 en dat zal de komende jaren oplopen tot € 275.000 in 2025. ‘Als het zo doorgaat is het eigen vermogen in 2025 volledig verdampt’, aldus de woordvoerder van de kerkenraad.

De Herberg of De Fontein.

Eerder gingen al twee van de vijf protestantse kerken in de stad dicht. Een werkgroep heeft onlangs een studie gemaakt van de vraag welke kerk zou moeten sluiten. De voormalig hervormde kerk van Aalsum zou in het voorstel van de werkgroep in ieder geval dicht gaan, terwijl de Grote of Sint Martinuskerk in het centrum van Dokkum behouden zou moeten worden vanwege de monumentale status.

Er zou volgens de werkgroep dus een keus gemaakt moeten worden tussen sluiting van de protestantse kerk De Herberg aan de Harddraversdijk (tegen de oostelijke stadswal), die op 4 april 2009 in gebruik genomen werd, en de voormalig gereformeerde kerk De Fontein (Op de Keppels 3, ten zuiden van de stadswal), die dateert uit 1975.

De protestantse kerk De Herberg, een in 2009 als kerkelijk centrum in gebruik genomen verbouwd zalencentrum.

De Herberg heeft een normale capaciteit van 380 zitplaatsen, die tot maximaal 500 kan worden uitgebreid. Bij een peiling bleek dat het gemiddelde aantal kerkbezoekers daar 340 bedraagt. De Herberg beschikt over acht multifunctionele ruimten. Overigens leverde de aankoop van het zalencentrum door de Protestantse Gemeente destijds spanningen op, vanwege de daaraan gekoppelde  gereformeerde Oosterkerk.

De al jaren geleden verkochte gereformeerde Oosterkerk te Dokkum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De Fontein beschikt over 450 zitplaatsen, met uitbreidingsmogelijkheden tot 500. Het gemiddelde aantal kerkgangers bedroeg tijdens een peiling 345. De kerk beschikt over acht multifunctionele ruimten.

Er zal volgens de kerkenraad een verantwoorde keuze gemaakt worden, waarbij ook gekeken moet worden naar de opbrengsten en de kosten van de verschillende kerkgebouwen.

‘Veel emoties …’

Beslissingen die te maken hebben met de sluiting van kerkgebouwen zijn ‘lastige dingen en geven veel emoties’, waarbij hij verwees naar de kerksluitingen in Leeuwarden, enkele jaren geleden. Maar “geen overwinning zonder strijd. We hebben veel wijze mensen in de kerk, dus uiteindelijk zal het wel goed komen”, zo zei een woordvoerder van de kerkelijke gemeente onlangs voor Omrop Fryslân.

Het interview van Omrop Fryslân (yn ‘e Fryske taal)

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Dokkum