100 jaar kerk en 90 jaar kerkgebouw ‘tussen de dijken’ in Nij Altoenae (Fr.)

Herdenking in drie etappes.

De Gereformeerde Kerk Oude- en Nieuwe Bildtdijk – tegenwoordig Protestantse ‘Kerk tussen de Dijken’ – herdenkt in 2018 twee jubilea in drie stappen.

Kaart: Google.

Het eerste jubileum werd jl. zondag 18 februari 2018 in de kerk te Nij Altoenae herdacht: de instituering van de Gereformeerde Kerk Oude- en Nieuwe Bildtdijk op 17 februari 1918, honderd jaar geleden dus. Het tweede jubileum heeft te maken met de ingebruikneming van het huidige kerkgebouw aan de Schuringaweg 20 in het dorp Nij Altoenae, ‘de groate kerk’, die in 1928 (dit jaar dus negentig jaar geleden) met zo’n 450 zitplaatsen in gebruik genomen werd, en waarvan de kerkzaal in 2012 een flinke renovatie onderging. Toen werden de banken vervangen door stoelen en werd het gehele interieur voorzien van een fris verfje. Ook werd de vloer vervangen en een nieuwe verwarming geplaatst. De verbouwingskosten die de kleine Gereformeerde Kerk voor deze modernisering moest neertellen bedroegen maar liefst € 120.000.

De gereformeerde kerk te Nij Altoenae.

De eerste kerk.

De ‘groate kerk’ in Nij Altoenae is namelijk niet het eerste kerkgebouw dat door de gereformeerden van Oude- en Nieuwe Bildtdijk in gebruik genomen werd. Er was in Nij Altoenae trouwens al vóór 1918 – de gereformeerden in het dorp hoorden toen nog bij de kerk van Sint Anna Parochie – een Gebouw voor Christelijke Belangen in gebruik genomen (een verbouwd café), waar christelijke verenigingen hun vergaderingen konden houden.

Toen in 1918  de Gereformeerde Kerk Oude- en Nieuwe Bildtdijk geïnstitueerd werd, was men ook bezig gegaan met de bouw van een kerkje aan de Schuringaweg nr 30, dat een (toen al te geringe) capaciteit van 210 zitplaatsen had. Voor de eerste kerkdiensten werd – in afwachting van het gereedkomen van de kerk – gedurende enkele weken gebruik gemaakt van de boerenschuur van Johannes Swart.

Herdenkingsdienst.

De instituering van de Gereformeerde Kerk Oude- en Nieuwe Bildtdijk werd dus jl. zondag 18 februari 2018 herdacht tijdens een kerkdienst in de ‘groate kerk’, die om half tien aanving. Ds. D.C. Groenendijk (*1960) uit Klundert, van 1998 tot 2004 gereformeerd predikant in het nabijgelegen Sint Anna Parochie en lange tijd consulent van de gemeente in Nij Altoenae, ging in deze dienst voor. Het orgel werd bespeeld door de eigen organisten. Als gastorganist was Klaas Stok uit Deventer aanwezig, onder meer stadsorganist in Zutphen. Ook hij bespeelde het in 1928 door de firma Valckx en Van Kouteren uit Rotterdam geplaatste orgel, dat in 1999 door de fa. Bakker & Timmenga te Leeuwarden werd gerestaureerd.

Tijdens de na de dienst gehouden ontmoeting werd door Adriaan Stap aandacht besteed aan de geschiedenis van de kerk en werden historische kerkelijke voorwerpen ten toon gesteld. Hij had al eerder een interessant uitvoerig overzicht van de geschiedenis van de kerk geschreven. Ook werden met de beamer foto’s uit het kerkelijk leven vertoond. ’s Middags was er ‘na een lichte lunch’ speciale aandacht voor het orgel.

De gereformeerde kerk te Nij Altoenae.

De overige herdenkingen in 2018.

Behalve de op 18 februari 2018 in de ‘groate kerk’ gehouden herdenkingsdienst, volgen de komende tijd nog twee herdenkingen. Als onderdeel van de jubileumviering wordt op 22 april 2018 in de boerenschuur van Johannes Swart een kerkdienst in oude kleding gehouden. De gemeenteleden is via het kerkblad Kerk tussen de Dijken verzocht ‘bij de voorjaarsschoonmaak de oude kleding nog niet weg te doen’.

Bovendien zal op 15 juli 2018 in de eerste kerk, op nummer 30, een kerkdienst gehouden worden. Dat gebouw is nu een bedrijfsruimte achter een aangebouwde woning.

© 2018. GereformeerdeKerken.info

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk Oude en Nieuwe Bildtdijk