PERKI nu officieel bij PKN

PERKI-oprichters waren vooral afkomstig uit gereformeerde zendingscontacten in Indië.

Tijdens de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is op vrijdag 20 april 2018 de toetreding van een deel van de Indonesische Christen Gemeenschap in Nederland tot de Protestantse Kerk in Nederland officieel bevestigd.

Het logo van PERKI.

Zelf koos de PERKI (Persekutuan Kristen Indonesia) al op 30 september 2007 voor integratie in de Protestantse Kerk, maar het daadwerkelijke samengaan vergde nog jaren van onderhandelingen. In haar visienota ‘Leren leven van de verwondering’ stelde de Protestantse Kerk in Nederland ‘verdieping en verbreding van de samenwerking met migrantenkerken’ als een van de twaalf uitgangspunten voor beleid vast. Het proces van integratie startte officieel op 1 oktober 2007. Nu ook de Protestantse Kerk in Nederland er definitief mee instemt is de toetreding een feit.

Iets over PERKI.

De Persatuan Kristen Indonesia werd op 26 december 1930 opgericht door dertig jongeren die in Nederland studeerden en die als Nederlandse naam Indonesische Christen Jongeren (ICJ) kreeg. De oprichters waren studenten uit voormalig Nederlands-Indië, die vrijwel allemaal afkomstig waren uit zendingscontacten op Java van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

PERKI houdt ook diensten in de voormalig gereformeerde, nu protestantse Oosterkerk te Zwolle. De afdeling Zwolle ging trouwens niet mee met de toetreding tot de PKN

PERKI begon in Nederland als een vereniging die ook zo nu en dan kerkdiensten organiseerde. Ouderlingen van de Gereformeerde Kerken waren daarbij aanwezig, waarmee de kerkdiensten een officieel kerkelijk karakter kregen.

De oprichting van PERKI had tot doel Indonesische landgenoten te helpen bij de integratie in de Nederlandse samenleving. In de praktijk hield dat in het geven van ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal, het wennen aan de Nederlandse gewoonten en het klimaat, de heimwee naar het eigen vaderland, en allerlei andere praktische en gevoelszaken.

In ‘De Nieuwe Stad’ aan het Luthuliplein in Amsterdam-Zuidoost houdt PERKI kerkdiensten. Deze afdeling ging niet mee met de toetreding tot de PKN.

In 1938 werd de ICJ veranderd in Perhimpoenan Kristen Indonesia (PERKI). Omdat deze vereniging niet de hele Indonesische samenleving in Nederland in al haar onderlinge verschillen kon omvatten werd in 1939 de Christen Indonesische Vereniging (CIV) opgericht, in het Indonesisch: Perserikatan Kristen Indonesia (PERKI). In 1968 werd tijdens een bijeenkomst van Europese Christen-studenten de naam officieel veranderd in Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI). In het jaar 2000 werd PERKI officieel een rechtspersoon in de vorm van een vereniging. PERKI omvat tegen de 2.500 leden en sympathisanten. Van de Vereniging PERKI zijn de volgende afdelingen tot de PKN toegetreden: Amsterdam Buitenveldert-Uithoorn, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De afdelingen Arnhem Gelderland, Amsterdam Zuidoost, Almere en Zwolle verklaarden niet mee te willen gaan in de toetreding tot de PKN.