Boekje ‘Witte Kerk’ Zevenhoven gepubliceerd

Op vrijdagochtend 20 april 2018 werd het door ons al eerder aangekondigde boekje over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zevenhoven (Z.H.) en over de gereformeerde ‘Witte Kerk’ aldaar gepresenteerd.

De schrijver is de heer Tjeerd IJtsma uit Zevenhoven. Toen de voormalig gereformeerde Witte Kerk in 2018 buiten gebruik gesteld werd, besloot hij het kerkelijk archief te ordenen en te bestuderen, met de bedoeling een boekje samen te stellen over de geschiedenis van de Witte Kerk, die in 1909 gebouwd werd.

De Gereformeerde Kerk te Zevenhoven ontstond op 30 januari 1887 als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’, veertien dagen na het in Amsterdam gehouden Gereformeerd Kerkelijk Congres, voor veel kerken het startpunt van Doleantie. Op die door 1.500 verontruste hervormden bijgewoonde vergadering – waar men alleen binnenkwam na schriftelijk verklaard te hebben ‘het ter hand nemen van de reformatie der [hervormde] kerk plichtmatig te achten’ – werden mondelinge en schriftelijke adviezen gegeven over hoe te werk te gaan bij ‘het afwerpen van de [hervormde] synodale hiërarchie en het wederom kracht en geldigheid verlenen aan de Dordtsche Kerken Ordening’.

De Witte Kerk te Zevenhoven.

In Zevenhoven ging men ook aan de slag, en de gang van zaken is in het boekje van de heer IJtsma goed te volgen, al constateerde hij dat het eerste notulenboek onvindbaar was. De heer IJtsma volgde de geschiedenis tot het eind, toen de kerkgangers van de Witte Kerk, na een korte laatste samenzang op 28 januari 2018, met de Statenbijbel bij zich, in processie op weg gingen naar het inmiddels verbouwde hervormde kerkgebouw, dat in het vervolg als kerkplaats van protestants Zevenhoven dienst doet. Deze verbouwde en geheel gerestaureerde kerk aan de Dorpsstraat wordt in het weekend van 21 april 2018 officieel opnieuw in gebruik genomen.

Het boekje, getiteld ‘Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk en Historie van de Witte Kerk te Zevenhoven’, is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zevenhoven, telt 47 pagina’s en is flink geïllustreerd. We komen binnenkort op de geschiedenis van Zevenhovens Gereformeerde Kerk uitvoeriger terug.

Het boekje is voor € 8 (incl. verzendkosten) te verkrijgen via de mail van de schrijver: t.ijtsma@planet.nl