Kerk Grou cultureel centrum?

Het bestuur en de leden van de Grouster Brassband Apollo hopen dat ‘Plaatselijk Belang’ het initiatief neemt om van de te koop staande voormalige gereformeerde kerk in het Friese Grou een cultureel centrum te maken.

De voormalige gereformeerde kerk en De Boei in Grou.

Volgens de leden van de Brassband zouden de leegstaande kerk en het bijbehorende vergaderlokaal De Boei een prachtige locatie zijn om aan de voor het merendeel verspreid bijeenkomende Grouster culturele verenigingen onderdak te bieden. Het bestuur van de Brassband stelt zich voor dat Plaatselijk Belang het initiatief neemt om met de verschillende verenigingen een stichting op te richten om geld voor de aankoop van de gebouwen in te zamelen. De exploitatie van de gebouwen zou door gezamenlijke inspanning van de verenigingen goed mogelijk moeten zijn, denken ze.