‘De Hoeksteen’ Maasdijk gaat dicht

Besluit tot handhaving van De Hoeksteen werd teruggedraaid.

Nu het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland het oordeel van het Regionaal College heeft bevestigd, wordt het besluit van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Maasdijk (ten zuiden van Naaldwijk in het Westland) – om de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen aan de Prinsenlaan te sluiten – definitief uitgevoerd.

De Hoeksteen te Maasdijk.

In 2016 werd gekozen voor handhaving De Hoeksteen.

Na de vorming van de Protestantse Gemeente te Maasdijk, in 2012, leidde de vraag welke van de twee protestantse kerkgebouwen in Maasdijk open zou blijven, in 2016 in die gemeente al tot grote verdeeldheid. Met een kleine meerderheid kozen de gemeenteleden halverwege dat jaar namelijk voor het openhouden van De Hoeksteen, het voormalige gereformeerde kerkgebouw. De kerkenraad besloot vervolgens het voormalig hervormde kerkgebouw Het Kruispunt aan de Korte Kruisweg te sluiten. De keuze voor het behoud van het gereformeerde kerkgebouw De Hoeksteen was overigens nog niet helemaal van de baan: als het financieel niet haalbaar was zou alsnog Het Kruispunt open kunnen blijven.

Open of dicht…

Het besluit om het hervormde kerkgebouw Het Kruispunt te sluiten leidde tot onbegrip bij de voorstanders van het handhaven van dat kerkgebouw. Behalve dat getwijfeld werd over de financiële onderbouwing van het besluit om De Hoeksteen te handhaven, waren sommigen van mening dat maar beter meteen voor het handhaven van het kleinste van de twee gebouwen gekozen kon worden, de voormalig hervormde kerk Het Kruispunt. Het aantal protestantse kerkgangers – enkele honderden – kon daar volgens hen zonder problemen in worden opgevangen. Ook de Protestantse Gemeente te Maasdijk kampt met vergrijzing en een dalend ledental. Zeventig procent van de kerkelijke bijdragen wordt opgebracht door gemeenteleden van zestig jaar en ouder.

De in 1905 in gebruik genomen gereformeerde kerk aan de Maasdijk. In 1966 werd deze vervangen door De Hoeksteen.

Besluit aangepast: De Hoeksteen dicht.

In april 2017 werd het kerkenraadsbesluit om De Hoeksteen open te houden echter alsnog aangepast. Besloten werd toen het hervormde kerkgebouw Het Kruispunt open te houden en De Hoeksteen te sluiten, een besluit dat evenzeer tot problemen leidde.

Gemeenteleden zonden een bezwaarschrift aan het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk. Daarin werd verzocht het kerkenraadsbesluit om De Hoeksteen te sluiten, te vernietigen. De kerkenraad besloot – in afwachting van de uitspraak van het Regionaal College – vooralsnog geen opdracht te geven tot verbouw en aanpassing van Het Kruispunt en ook De Hoeksteen niet te verkopen voor de uitspraak gedaan was. Ook het verder ontwikkelen van de verbouwingsplannen werd voorlopig stopgezet.

Het Regionaal College stelde de kerkenraad in het gelijk en oordeelde dat het kerkenraadsbesluit gehandhaafd kon worden. Op de gemeentevergadering van 21 november 2017 werd het besluit van het Regionaal College voorgelezen, evenals een bemoedigend schrijven dat de kerkenraad gezonden had aan hen die bezwaar hadden gemaakt tegen de sluiting van De Hoeksteen.

Het orgel van ‘De Hoeksteen’ (foto: Reliwiki).

In hoger beroep.

Toen het Regionaal College haar oordeel gegeven had gingen de bezwaarden in hoger beroep bij het Generaal College. De kerkenraad besloot toen de ontwikkeling van de verbouwplannen betreffende Het Kruispunt gewoon door te laten gaan maar – in afwachting van de uitspraak in hoger beroep – geen opdrachten te geven om de plannen daadwerkelijk uit te voeren en evenmin om De Hoeksteen alvast te verkopen.

Nu het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen de kerkenraad in het gelijk heeft gesteld, wordt begonnen met de verbouw van Het Kruispunt en zal De Hoeksteen te zijner tijd worden gesloten. Over de datum van de laatste dienst in die kerk moet nog een beslissing genomen worden.

in 2004 werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk een gedenkboek gepubliceerd.

De Gereformeerde Kerk te Maasdijk.

De Gereformeerde Kerk te Maasdijk werd op 3 juli 1904 geïnstitueerd met ongeveer 170 leden. Het jaar daarop werd de kerk aan de Maasdijk in gebruik genomen. De kerk werd na verloop van tijd bouwvallig en te klein (in 1965 telde de Gereformeerde Kerk te Maasdijk ruim 1.000 leden). Daarom werd in 1966 het nieuwe kerkgebouw De Hoeksteen aan de Prinsenlaan in gebruik genomen (het oude kerkgebouw staat er overigens nog steeds en is momenteel in gebruik als bedrijf). Wanneer de laatste dienst in De Hoeksteen gehouden wordt is nog niet bekend; we zullen daarover later berichten.