Gereformeerde Kerk Schoonebeek verkocht

Zoals we al eerder berichtten werd de voormalig gereformeerde kerk met pastorie en jeugdgebouw in het Drentse Schoonebeek ongeveer een half jaar geleden voor € 450.000 te koop aangeboden. Het complex is nu – onder voorbehoud – verkocht.

De gereformeerde kerk aan De Mente te Schoonebeek (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Omdat de verkoop nog niet definitief is willen zowel de makelaar als het kerkbestuur nog niet meedelen wie het kerkelijk complex heeft gekocht. Maar hier en daar wordt in de pers gemeld dat de kerk is gekocht als nieuw onderkomen voor de apotheekhoudende Schoonebeker huisarts Aziz Alcheikh.

Jeugdgebouw en pastorie.

Het voormalige jeugdgebouw moet op termijn een pand worden waar mensen kortdurend kunnen worden opgenomen. Daarbij wordt gedacht aan oudere mensen die uit het ziekenhuis ontslagen zijn maar nog niet direct zelfstandig thuis kunnen wonen. De huisarts is van plan de voormalige pastorie aan De Mente op doordeweekse dagen te gaan gebruiken als eigen woning.

De kerk is aangewezen als provinciaal monument, zodat het exterieur behouden moet blijven. Dit geldt niet voor de bijbehorende pastorie en het jeugdgebouw.