Gereformeerde kerk Schoonebeek te koop

De gereformeerde kerk, de pastorie en het jeugdgebouw aan De Mente in het Drentse Schoonebeek staan sinds kort te koop (al eerder berichtten we dat de kerk op termijn zou sluiten in verband met het sterk teruglopende kerkbezoek in beide kerken van de Protestantse Gemeente te Schoonebeek). De vraagprijs is € 450.000.

De voormalige gereformeerde kerk te Schoonebeek.

Van de ongeveer 1.400 leden bezoeken nog ongeveer honderdvijftig tot tweehonderd gemeenteleden de kerkdiensten. Financieel gezien is het niet meer mogelijk de kerk gezond te houden zonder een van beide kerken af te stoten. Daarvoor viel de keus destijds al op de gereformeerde kerk, die een provinciaal monument is en ontworpen werd door architect Arno C. Nicolai.

Omdat de voormalige gereformeerde kerk een provinciaal monument is mag het exterieur niet ingrijpend gewijzigd worden. Dat laatste geldt overigens niet voor de pastorie en het jeugdgebouw. De opbrengst van de te verkopen kerk wordt gebruikt voor de verbouw van het voormalig hervormde kerkgebouw aan de Europaweg, dat in het vervolg voor de kerkdiensten gebruikt wordt.

Laatste dienst in de Mentekerk.

De heer L. Pekelsma, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, deelde ons mee dat nog geen datum is vastgesteld voor de laatste dienst in de Mentekerk. Dat is afhankelijk van de verbouw/nieuwbouw bij de Europawegkerk. De huidige planning van de oplevering daarvan is half juni 2018. Wat er dan nog moet gebeuren voor een definitieve verhuizing vanuit de Mentekerk naar de Europawegkerk kan men momenteel nog niet overzien. Dat is ook mede afhankelijk van de vraag wanneer de Mentekerk aan een eventuele koper wordt overgedragen.
In ieder geval zal de laatste dienst in de Mentekerk ergens tussen half juni en de startzondag in september gehouden worden.