‘Fenix’ Leeuwarden wordt momenteel gesloopt

Burgemeester A. van der Meulen, die in 1961 de opening verrichtte van de voormalige gereformeerde kerk Fenix aan de Valeriusstraat te Leeuwarden, maakte in zijn toespraak gewag van de afbraak van molen ‘De Fenix’ op het Zuidvliet in de stad, waarvan een van zijn voorvaderen eigenaar was.

De v/m. gereformeerde kerk Fenix.

De burgervader sprak bij de opening van het gelijknamige kerkgebouw de hoop uit dat de nieuwe Fenixkerk langer mocht blijven staan. Zijn hoop werd niet bewaarheid. De kerk wordt momenteel gesloopt. Nog een paar dagen en men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Zoals we al eerder berichtten werden Fenix en Adelaarkerk – beide ooit in gebruik genomen als gereformeerde kerk – enige jaren geleden gesloten en verkocht en was men bovendien tegelijk van plan de Pelikaankerk en de Koepelkerk – ook twee gereformeerde kerken – af te stoten. De Pelikaankerk ging als protest tegen de plannen echter als Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard verder en de monumentale Pelikaankerk doet nog steeds dienst. Uit de merkwaardige gang van zaken bij de sluiting van de vier gereformeerde kerken kwam jarenlang grote onrust voort in de Leeuwarder protestantse gemeente.

De Fenix wordt momenteel dus gesloopt. Deze gereformeerde kerk werd gebouwd voor de kerkgangers in het noordwesten van Leeuwarden. De afgelopen jaren verloor het zijn functie door kerkfusie en krimp. Over de twee appartementengebouwen, die volgens de plannen op de vrijgekomen plaats zullen worden gebouwd, wordt nog druk overlegd omdat veel buurtbewoners zich niet met de plannen kunnen verenigen. De gemeenteraad zal zich er vermoedelijk binnenkort over beraden.