Gereformeerde kerk Thesinge naar ‘Stichting Oude Groninger Kerken’

… en blijft als kerk in gebruik.

De voormalig gereformeerde – tegenwoordig protestantse – kerk aan de Kerkstraat in het Groningse Thesinge komt in handen van de ‘Stichting Oude Groninger Kerken’.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse kerk met de pastorie aan de Kerkstraat te Thesinge: sinds 2001 rijksmonument.

De sleutels worden op vrijdag 13 juli 2018 overgedragen. Na de overdracht wordt de kerk voor tien jaar terug gehuurd door de ‘Stichting Dorpshuis Thesinge’. Hierdoor kan het gebouw ook in de toekomst worden gebruikt voor het dorp en als kerkgebouw.

Verenigd.

De kerk van Thesinge is sinds de bouw in 1876 altijd in gebruik gebleven als gereformeerde kerk. In 2005 werden de Gereformeerde Kerk te Thesinge en de Hervormde Gemeente van Garmerwolde verenigd tot de Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge (met in 2016 in totaal 333 leden). Kort geleden, in mei 2018, is deze kerkelijke gemeente een nieuwe verbintenis aangegaan met de Gereformeerde Kerken en Hervormde Gemeenten van Stedum en Ten Post.

Het interieur van de voormalige gereformeerde – nu protestantse – kerk te Thesinge (foto: Reliwiki).

De gereformeerde kerk in Thesinge werd in 1876 gebouwd door de plaatselijke timmerman H. Kluin en is tot heden ‘gaaf bewaard gebleven’; moderne verbouwingen bleven het gebouw bespaard. De kerk werd, samen met de bijhorende pastorie, in 2001 aangewezen als rijksmonument. De kerk is nog steeds in gebruik bij de Protestantse Gemeente en zal dat ook blijven.

Negenentachtig kerken.

Met de overdracht van de voormalige gereformeerde kerk te Thesinge heeft de Stichting Oude Groninger Kerken in totaal negenentachtig kerken, twee synagogen, vierenvijftig kerkhoven en begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in haar bezit.

Iets over het gereformeerde kerkgebouw te Thesinge