Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (13)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van 5, 12, 19 en 26 juni, 3, 10, 17, 24 en 31 juli, en 7, 14 en 21 augustus 1896, troffen we onderstaande berichten betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken aan.