Gereformeerde Kerk Oldemarkt nu Protestantse Gemeente

Sinds 1 mei 2018 wordt de Gereformeerde Kerk in het Overijsselse Oldemarkt aangemerkt als Protestantse Gemeente.

De gereformeerde kerk te Oldemarkt, sinds 1 mei 2018 protestantse gemeente.

De classis Kampen besloot daartoe op 30 april 2018 op verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. In het besluit wordt de aanmerking als protestantse gemeente als volgt verwoord: ‘… omdat het voor de Gereformeerde Kerk te Oldemarkt niet mogelijk is door vereniging [met een hervormde gemeente] een Protestantse Gemeente te worden, omdat de Hervormde Gemeente te Oldemarkt te kennen heeft gegeven niet bereid te zijn tot vereniging te komen’.

Het besluit werd door de kerkenraad aan het eind van de kerkdienst bekend gemaakt en werd gevolgd door applaus van de gemeente. De Gereformeerde Kerk (nu Protestantse Gemeente) te Oldemarkt telde in 2016 ongeveer 150 leden.