Laatste dienst in de Antwoordkerk te Hoogvliet

Op zondag 26 augustus 2018 wordt de laatste dienst gehouden in de bijzondere Antwoordkerk te Hoogvliet bij Rotterdam.

De Antwoordkerk te Hoogvliet.

Al eerder berichtten wij dat deze kerk – destijds door de samenwerking van een negental kerkgenootschappen (waaronder de Gereformeerde Kerk te Hoogvliet) na een kerkbouwactie in 1964 gebouwd – t.z.t. zal worden gesloopt; aanvankelijk werd gedacht aan maart 2018, maar die datum ging van tafel.

Een gezellige avond…

Op zaterdag 25 augustus 2018 wordt in de Antwoordkerk – waarin nu de Protestantse Gemeente en een Rooms-Katholieke parochie kerkdiensten houden – een gezellige avond gehouden, die om half acht begint. Deze wordt georganiseerd door de zogenaamde Commissie van A naar D (van Antwoordkerk naar de verbouwde Dorpskerk).

Daarna wordt door het Historisch Genootschap Hoogvliet een historisch overzicht verzorgd met beeld- en geluidmateriaal over zowel de Antwoordkerk als de Dorpskerk. Een van de predikanten zal de bijeenkomst om half tien afsluiten.

De brochure van de gereformeerde ‘Stichting Steun Kerkbouw’ over de kerkbouwactie ‘Antwoord ’64’.

… en de laatste dienst.

Op zondag 26 augustus 2018 wordt vervolgens de laatste kerkdienst in de Antwoordkerk gehouden.  De dienst begint om tien uur. Halverwege de dienst zullen de kerkgangers de Antwoordkerk verlaten en gezamenlijk bij wijze van ‘Pelgrimage’ op weg gaan naar de Dorpskerk, waar de dienst zal worden voltooid. We komen er volgende week op terug.

Bron:

Kerkblad voor Hoogvliet, 26 juli 2018