Kerk Steenwijk wordt zorgcentrum

De voormalige gereformeerde kerk te Steenwijk wordt binnenkort verbouwd tot woon- en zorgcentrum.

De voormalige gereformeerde kerk aan de Onnastraat te Steenwijk.

De vergunning om het voormalige kerkgebouw aan de Onnastraat te verbouwen tot een woon- en zorgcentrum is onlangs verleend. Het achter de kerk gesitueerde  verenigingsgebouw De Schutse zal worden gesloopt. Op die plaats komt een nieuw en hoger bouwwerk. In totaal komen er achtendertig woon/zorg appartementen. Het exterieur van het kerkgebouw zelf blijft onaangetast.