Historische roman over ds. H. de Cock

Op vrijdagavond 12 oktober 2018 om half acht wordt in de voormalige hervormde kerk in het Groningse Ulrum het eerste exemplaar van een historische roman over de eerste Afgescheiden predikant van Nederland, ds. H. de Cock (1801-1842), gepresenteerd aan burgemeester K. Wiersma van De Marne.

De boekpresentatie van De Afscheiding door de schrijver van de roman, Marcel de Jong, vindt plaats in dezelfde kerk aan de Ulrumse Hendrik de Cockstraat 5, waar ds. De Cock bij het begin van de Afscheiding in oktober 1834 vanaf de  ouderlingenbank zijn preek hield, nadat hem door de sterke arm de toegang tot de kansel was geweigerd.

In het boek wordt de geschiedenis van de Afscheiding uitvoerig verhaald “op grond van waar gebeurde feiten (…); de schrijver heeft zich uitstekend gedocumenteerd en hij schreef het verhaal vol vuur en snelheid”.

De schrijver velt volgens het uitgegeven perscommuniqué “geen moralistisch oordeel; het is aan de lezer te bepalen wie hij steunt en tot hoe ver”. Ds. De Cock wordt in het persbericht omschreven als “een populist die het verschil tussen volk en elite benadrukt (…) [en] na een bizarre kerkstrijd in 1834 zorgde voor een kerkscheuring (…), die bijna te absurd is om te geloven”.

Het interieur van de hervormde kerk te Ulrum, waar de Afscheiding van 1834 begon (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Tijdens de boekpresentatie zullen leden van de Stichting Ulrum 1834 ‘een sfeer uit die tijd neerzetten’. Het doel van die Stichting wordt omschreven als “het leveren van een bijdrage aan het in stand houden (zo mogelijk vergroten) van de leefbaarheid in Ulrum, zodanig dat het de nodige mensen naar Ulrum trekt en zodoende ook bijdraagt aan de promotie van Ulrum als dorp waar het ook voor de toerist/recreant goed toeven is”.

Eerder in 2018 verscheen een historische roman van de hand van M. van Diggelen over een andere leider van de Afscheiding van 1834, ds. H.P. Scholte (1805-1868).

(De zondagse kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Ulrum Niekerk Vierhuizen vinden overigens voornamelijk plaats in de voormalig gereformeerde Goede Herderkerk aan de Schapenweg  hoek Leensterweg, in 1901 gebouwd door architect Egbert Reitsma. Deze kerk werd aangewezen als Rijksmonument.)

  • Marcel de Jong, De Afscheiding, Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Passage te Groningen, telt 368 pagina’s, kost € 19,99, en is vanaf 15 oktober 2018 in de boekwinkel verkrijgbaar. ISBN 978905452 361 1.