Historische roman over ds. Scholte verschenen

Zoals we al eerder meldden is donderdag 5 april 2018 bij Uitgeverij IJzer te Utrecht de historische roman ‘De Exodus van Hendrik Peter Scholte’ verschenen, handelend over ds. H.P. Scholte (1805-1868), een van de leiders van de Afscheiding van 1834.

Het boek is verdeeld in drie gedeelten, Sara, Maria en Exodus, elk bestaande uit een groot aantal korte hoofdstukken. Het werk begint met het overlijden van de eerste echtgenote van ds. Scholte, Sara Maria Brandt (1806-1844), met wie hij op 20 december 1832 trouwde. Het tweede deel beschrijft onder meer de ontmoeting en verdere omgang van Scholte met Maria Hendrika Elisabeth Krantz (1820-1892), die zijn tweede echtgenote werd. Het boek eindigt met het vertrek van ds. Scholte naar Amerika. Maria Krantz volgde hem weliswaar, maar heeft zich nooit in ‘het land van de onbegrensde mogelijkheden’ thuis gevoeld. Daarover werd in de jaren ’50 door Leonora R. Scholte ‘A Stranger in a Strange Land’ geschreven, dat in ons land in 1960 bij Le Cointre te Goes verscheen onder de titel ‘Een vreemdelinge in een vreemd land’.

De Exodus van Hendrik Peter Scholte door Michiel van Diggelen is goed geschreven. De korte hoofdstukken van deel 1 spelen zich afwisselend in het ‘heden’ en in ‘vroeger tijden’ af, waardoor het een levendig verhaal wordt. Veel maakte de schrijver gebruik van drie omvangrijke delen uit de negendelige serie ‘De Afscheiding van 1834’, waarin wijlen dr. C. Smits een grote hoeveelheid correspondentie van Scholte letterlijk weergeeft, zowel over kerkelijke als over persoonlijke aangelegenheden. ‘Zonder de bronnenpublicaties van C. Smits zou dit boek niet geschreven kunnen zijn’, aldus Van Diggelen. Waarvan acte.

  • Michiel van Diggelen, De Exodus van Hendrik Peter Scholte. Uitgeverij IJzer te Utrecht, 2018, 398 pagina’s.

Ook hier te bestellen.