“Schoorsteen Grote Kerk Wildervank ‘illegaal’ ingekort”

Een ingekorte schoorsteen van de voormalig gereformeerde, nu protestantse Grote Kerk te Wildervank (met entrees aan de Torenstraat en de Raadhuisstraat) houdt de gemoederen van althans sommigen in het dorp bezig.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse Grote Kerk te Wildervank. De schoorsteen waar het om gaat is rechts bij de pijl te zien (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Volgens de critici heeft de burgerlijke gemeente onjuist gehandeld door een schoorsteen van de als Rijksmonument aangewezen Grote Kerk enkele weken geleden zonder bouwvergunning in te korten. Omdat de enkele meters lange schoorsteen wankel geworden was, zou deze opnieuw moeten worden opgemetseld, wat de gemeente op aanzienlijke kosten zou komen te staan. Omdat er minder dan tien mᶾ sloopafval vrij zou komen was volgens de gemeente een sloopvergunning niet nodig.

De Monumentencommissie van de gemeente Veendam – die bij dit soort reparaties adviseert – wees erop dat de schoorstenen van de monumentale kerk in de loop van de jaren verscheidene malen zijn aangepast. In het Dagblad van het Noorden verklaarde een van de leden dat ‘de schoorstenen pas later tegen de muur geplaatst zijn en vervolgens deels gesloopt, verhoogd en weer ingekort’. Dat gebeurde om de functie van de schoorstenen te verbeteren. De schoorstenen vormen volgens de commissie geen onlosmakelijk onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp van de kerk en worden in een beschrijving uit 2001 van de Rijksdienst ook niet genoemd.

De critici houden echter vol dat door de ingreep het uiterlijk van de monumentale kerk – in 1911 door de bekende gereformeerde kerkenarchitect Tjeerd Kuipers (1857-1942) gebouwd en dat jaar in gebruik genomen – erop achteruitgegaan is.