‘De Arke’ en de ‘Menorah’ in Drachten in de verkoop

Mogelijk nog medegebruik met vrijgemaakte kerken.

Twee van de vijf voormalige gereformeerde, nu protestantse, kerkgebouwen in Drachten worden verkocht, als de plannen van de protestantse kerkenraad doorgaan. Het gaat om De Arke in de wijk De Drait en de Menorah in de wijk De Wiken.

‘De Arke’ te Drachten (foto: Reliwiki, Andre van Dijk)

Op 17 december zal de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten het voorgenomen besluit nog moeten bekrachtigen. Het College Van Kerkrentmeesters presenteerde op 6 september 2018 de resultaten van haar onderzoek in een rapport getiteld ‘Van bezit naar gebruik‘. Bedoeling van het onderzoek was om te komen tot de vorming van één Protestantse Gemeente in Drachten, zonder wijkgemeenten. De Algemene Kerkenraad stelde zijn definitieve besluit over dat voorstel uit tot 1 januari 2020.

‘De Menorah’ te Drachten.

Drie scenario’s.

De Protestantse Gemeente te Drachten heeft momenteel de beschikking over zes kerkgebouwen en twee pastorieën. Daarbij gaat het om één voormalig hervormd kerkgebouw (de Grote Kerk en de Kapel) en vijf voormalig gereformeerde (nu protestantse) kerken, te weten de Zuiderkerk, de Oase, De Arke, de Menorah en het evangelisatiegebouw De Schakel (dit evangelisatiegebouw blijft in ieder geval open). Volgens de kerkenraad van de Drachtster Protestantse Gemeente is het nodig de door de kerken en de twee pastorieën veroorzaakte kosten zo spoedig mogelijk te beperken.

Bij de keuze van de te sluiten kerken wilde men rekening houden met het behouden van ‘herkenbare en vertrouwde’ plekken. Daarvoor onderzocht het College van Kerkrentmeesters drie mogelijkheden om de financiën van de gemeente gezond te houden.

‘De Oase’ te Drachten.

Het eerste scenario was het behouden de kerk in het noorden van Drachten (de Oase aan de Ringweg), de Grote Kerk in het centrum en de Zuiderkerk aan de Burgemeester Wuiteweg.  De tweede mogelijkheid was het behoud van De Arke in het oosten van Drachten, de Grote Kerk in het centrum en de Menorah in het westen. Dan zouden de Oase en de Zuiderkerk gesloten worden. Als laatste mogelijkheid werd overwogen de bouw van een geheel nieuwe kerk, die in één keer alle wijkkerken zou kunnen vervangen.

Medegebruik?

Gekozen werd uiteindelijk voor het scenario waarbij de ‘as Noord-Zuid’ behouden blijft, te weten de Oase in het noorden, de Grote Kerk in het centrum en de Zuiderkerk in het zuiden van Drachten; De Arke en de Menorah zouden dan verkocht kunnen worden. Voor De Arke is al concrete belangstelling getoond door de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk van Drachten Zuid-West. De Protestantse Gemeente wil proberen afspraken te maken over medegebruik van het gebouw. Ook de Menorah zou volgens de kerkenraad gezamenlijk gebruikt kunnen worden, namelijk met de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk van Drachten Noord-Oost.

De ‘Zuiderkerk’ te Drachten (foto: Reliwiki, Marlie van Oostveen).

De Algemene Kerkenraad zal volgens berichtgeving in de Drachtster Courant het voorgenomen besluit op 17 december 2018 bekrachtigen, tenzij er van de kant van de gemeenteleden belangrijke argumenten naar voren gebracht worden het niet te doen. in de Oase werd daarover al een gemeenteavond gehouden terwijl in de Zuiderkerk twee spreekuren gehouden werden. Tot en met vrijdag 23 december 2018, vandaag, kunnen gemeenteleden nog schriftelijk reageren.