Bang voor overlast bij uitbreiding Bethelkerk Barneveld

Het uitbreidingsplan van de protestantse (voormalig gereformeerde) Bethelkerk in de Groen van Prinstererlaan in Barneveld roept bij enkele omwonenden bezwaren op.

De ‘Bethelkerk’ te Barneveld.

Eind november presenteerde de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Barneveld de plannen voor de uitbreiding van de Bethelkerk. De uitbreiding is  nodig omdat de kerkgangers van de voormalig hervormde Immanuelkerk aan de Achterdorpstraat in de Bethelkerk zijn gaan kerken. De Immanuelkerk werd onlangs namelijk verkocht aan een Marokkaanse vereniging.

In de uitbreidingsplannen van de Bethelkerk wordt een deel van de voorzijde van het kerkgebouw afgebroken, waarvoor nieuwbouw in de plaats komt. Het gebouw moet een transparante uitstraling krijgen met meer ramen en wordt bovendien groter dan het huidige kerkgebouw. Er moet volgens de plannen namelijk een tweede zaal bijgebouwd worden om zo te voorkomen dat bij kleinere activiteiten telkens de grote kerkzaal moet worden gebruikt.

Schuifwanden.

Volgens de BarneveldseKrant.nl vinden enkele omwonenden echter dat de uitbreiding van de kerk niet nodig zou zijn als men in de bouwplannen zou gaan werken met schuifwanden, waardoor de grote kerkzaal verdeeld kan worden in kleinere eenheden. Ze vinden namelijk dat er veel meer parkeerplaatsen bij de kerk moeten worden aangelegd, omdat de veiligheid in de Groen van Prinstererlaan in het geding is. Nu al zouden in die straat overal auto’s geparkeerd worden, waardoor volgens hen overlast ontstaat. Het aanleggen van een veel groter aantal parkeerplaatsen zou dat kunnen voorkomen. Daarvoor zou een aan de kerk toebehorend grasveld kunnen dienen; in de huidige plannen zou dat stuk grond verkocht worden.

De voorgevel van de Bethelkerk (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De kerkenraad wijst er in de BarneveldseKrant.nl echter op dat verkoop van het stuk land bij de kerk nodig is om de uitbreiding te kunnen financieren, ook al zijn de voormalig hervormde Immanuelkerk en de gereformeerde pastorie bij de Bethelkerk ook verkocht. De kerkenraad betrekt de bewoners overigens bij de uitbreidingsplannen door middel van de verspreiding van een Nieuwsbrief en het houden van bijeenkomsten.

De kerkenraad geeft aan dat de zondagse kerkgang in de toekomst niet drukker wordt dan nu. ‘We zijn allang één gemeente en dat betekent dat we nu al geregeld één kerkdienst hebben in één gebouw’. Van andere bewoners kreeg men tijdens een bijeenkomst een paar weken geleden overigens heel positieve geluiden. De kerkenraad hoopt dat bewoners en kerkenraad in gesprek kunnen blijven, omdat de kerk de geluiden uit de buurt heel serieus neemt.