Turfmarktkerk Gouda ontmanteld

Gang van zaken rond sloop kerk wekte veel beroering.

In zijn column in het Gouds Dagblad van 31 december 2018 gaf Paul Abels een inkijkje in de gang van zaken rond de sloop van de voormalig gereformeerde Turfmarktkerk in Gouda.

De Turfmarktkerk,die in 1931 in gebruik genomen werd.

Zoals wij al eerder berichtten werd de al in 2006 buiten gebruik gestelde voormalig gereformeerde Turfmarktkerk aan de Goudse Turfmarkt gekocht door Khalid Boutachekourt, die van plan was op de plaats van de te slopen Turfmarktkerk een appartementencomplex te bouwen in de vorm van de vroegere kerk. Er deden zich echter onverwachte problemen voor, toen bleek dat het grondwater onder de kerk zozeer gedaald was dat de kerk door paalrot ondermijnd werd en daardoor dreigde in te storten. Deze grondwaterdaling werd veroorzaakt door de bouw van een woningencomplex op een terrein achter de kerk.

De gemeente vond dat de nieuwe eigenaar van de voormalige kerk de sloop niet voortvarend genoeg aanpakte en nam ‘in het diepste geheim’ een voorbereidingsbesluit om het bestemmingsplan te wijzigen. Daardoor konden de plannen van Boutachekourt niet op de door hem gewenste manier worden uitgevoerd. Ook eiste de Omgevingsdienst Midden-Holland een snellere sloop, omdat het instortingsgevaar de veiligheid van omwonenden – onder wie Boutachekourt zelf – bedreigde.

De Turfmarktkerk is ‘besteigerd, onttopt en ontpand, maar nog even in haar volle omvang te zien’ (foto: Gouds Dagblad).

Zelfs werd ‘het paardenmiddel’ van bestuursdwang toegepast om de eigenaar tot snelle sloop te dwingen. Sloopplannen die de eigenaar indiende – met inachtneming van de voorschriften van de Omgevingsdienst – werden telkens afgekeurd, en vervolgens werd bovendien een noodverordening uitgevaardigd waarmee de omwonenden door het dreigende instortingsgevaar enige tijd hun huis uit moesten. Vrachtwagens mochten aanvankelijk niet en later slechts stapvoets over de Turfmarkt rijden. En tenslotte nam de gemeente de sloop in eigen beheer en ging in zee met een ander sloopbedrijf dan Boutachekourt al voor de klus had ingehuurd. De kosten – tonnen – zouden op de nieuwe eigenaar verhaald worden.

Vragen rond de gang van zaken.

In Gouda ontstond veel beroering over de gang van zaken rond de sloop van de kerk. Wat waren de consequenties van dit alles voor de belastingbetaler? De nieuwe eigenaar kon door de gebeurtenissen immers aanspraak maken op zogenaamde ‘planschade’? Was die uitgevaardigde noodverordening nou nodig?

De rechter gaf de gemeente op 13 december 2018 gelijk, nadat Boutachekourt bezwaar tegen de gebeurtenissen had aangetekend. Maar, zo schrijft Paul Abels in zijn interessante column, vervolgens maakte de gemeente niet veel haast met de afbraak, want de sloopwerkzaamheden werden voor Kerst en Oud en Nieuw niet meer hervat. ‘Op dit moment is de kerk besteigerd, onttopt en ontpand, maar nog even in haar volle omgang te zien’, zo besluit Abels zijn verhaal.

Bron:

Paul Abels in ‘De staat van de stad: historisch Gouda in 2018’, in Gouds Dagblad, 31 december 2018.