‘Stilstaan bij wellicht dierbare herinneringen’

Gedenkboekje Gereformeerde Kerk Sint Laurens.

Ter gelegenheid van de sluiting van het gereformeerde kerkgebouw en – door de vorming van de Protestantse Gemeente – de opheffing van de Gereformeerde Kerk in het Zeeuwse Sint Laurens gaf de gereformeerde kerkenraad een gedenkboekje uit ‘om stil te staan bij wellicht dierbare herinneringen’.

Het gedenkboekje van de Gereformeerde Kerk te Sint Laurens.

Het is een mooi uitgevoerd boekje van 48 pagina’s geworden, met in kleur en zwart-wit afgedrukte foto’s van onder meer (details van) exterieur en interieur van het kerkgebouw aan de Noordweg, waar op 15 juni 1924 de eerste kerkdienst gehouden werd. De kerk verving de in 1894 op Brigdamme gebouwde kerk (op 13 mei dat jaar in gebruik genomen), nadat vanaf 15 juni 1889 in een als hulpkerk ingerichte huurwoning op Brigdamme de eerste diensten gehouden waren.

De eerste vijftien pagina’s van het boekje vertellen het verhaal van de voorgeschiedenis en – op 19 mei 1889 – de instituering van de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ in het dorp. De resterende bladzijden bevatten onder meer herinneringen van een kostersechtpaar en van ‘het oudste echtpaar binnen de Gereformeerde Kerk van wie beide partners in Sint Laurens geboren werden’. Ook wordt verteld over de bouw van de huidige kerk en over de verbouwing die in 1991/1992 plaatsvond. Het boekje bevat veel foto’s van bijzondere momenten uit het kerkelijk leven.

Al eerder werd door de Gereformeerde Kerk te Sint Laurens een gedenkboek gepubliceerd.  In 1989 schreven C. Sanders en anderen bij het honderdjarig bestaan van de kerk namelijk een uitvoerig historisch overzicht onder de titel ‘In ’t woeden aller tijden is nooit het lied verstomd’. Het nu gepubliceerde boekje is daarop een mooie aanvulling.

De kerk en de pastorie de in 1924 in gebruik genomen werden.

De Statenbijbel-diefstal.

Opmerkelijk is het verhaal van de Statenbijbel-diefstal, waarover de pers in 1997 berichtte. Op 8 maart dat jaar werd door een 26-jarige inbreker de kanselbijbel ter waarde van fl. 2.000 uit de gereformeerde kerk te Sint Laurens gestolen. Hij gaf deze aan een 29-jarige medeplichtige die de bijbel doorverkocht aan een antiekhandelaar. De medeplichtige – eenmaal gepakt – verklaarde voor de rechter dat hij niet wist dat de bijbel van diefstal afkomstig was. De officier van justitie dacht daar heel anders over en eiste voor beide daders een stevige gevangenisstraf en flinke boetes. Wat de rechter er uiteindelijk van vond vertelt het verhaal niet.

  • G.J. Buunk, e.a. (red.), Herinnering Gereformeerde Kerk Sint Laurens. Uitgave van de kerkenraad der Gereformeerde Kerk te Sint Laurens, 2018, 48 pagina’s, geïllustreerd.