Nieuwbouw bij Geref. Kerk Boven-Hardinxveld

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Boven-Hardinxveld is van plan de bijzalen van de kerk grondig te verbouwen.

De gereformeerde kerk van Boven Hardinxveld, vlak na de ingebruikneming.

Het bestaande bijgebouw werd ongeveer vijfendertig jaar geleden in gebruik genomen en had eigenlijk groot onderhoud nodig, of zou vervangen moeten worden door nieuwbouw. Tot dat laatste is besloten. De bedoeling is nu een nieuw bijgebouw – ‘een ruimte voor verbinding’ – te bouwen dat aan de eisen van de tijd voldoet, zowel op het gebied van energie- als materiaalgebruik.

Ook heeft de kerk zo langzamerhand meer vergaderruimte nodig. Verscheidene commissies en verenigingen lopen geregeld tegen ruimtegebrek aan. Zo is het voor de kindernevendienst in drukbezochte kerkdiensten nauwelijks meer te doen en ook door de week wordt men geconfronteerd met ruimtegebrek.

De plannen zijn inmiddels omgezet in bouwtekeningen, die op donderdagavond 17 januari 2019 door de bouwcommissie aan gemeenteleden worden getoond.