“‘Oude Kerk’ Meppel wordt PKN-kerk”

‘Voorgenomen besluit’: twee van de drie kerken worden afgestoten.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Meppel stoot twee van de drie kerkgebouwen af. Alleen de als gereformeerde kerk gebouwde zgn. Oude Kerk aan de Groenmarktstraat blijft over en wordt de PKN-kerk.

De voormalig gereformeerde Oude Kerk aan de Groenmarktstraat.

De Algemene Kerkenraad nam dit ‘voorgenomen besluit’ en zal daarover later de gemeenteleden horen.

De voormalig gereformeerde Oude Kerk werd op 19 februari 1897 in gebruik genomen, nadat de Christelijke Gereformeerde Gemeente uit de Afscheiding en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk uit de Doleantie in Meppel op 8 februari 1897 waren samengesmolten tot de Gereformeerde Kerk, in navolging van de landelijke kerkenfusie, die al in juni 1892 plaatsvond.

De voormalig hervormde Grote- of Mariakerk wordt binnen drie jaar verkocht. Ook de huur van het oecumenisch kerkelijk centrum Het Erfdeel aan de Atalanta in de wijk Oosterboer wordt opgezegd.

Modern geoutilleerd kerkelijk centrum.

Het kerkelijk centrum ‘Trias’ bij de Oude Kerk te Meppel (foto: Meppeler Courant).

Het voordeel van het behoud van de voormalig gereformeerde Oude Kerk is het feit dat bij deze kerk een groot, modern en uitstekend geoutilleerd kerkelijk centrum hoort, Trias genaamd, dat op 16 mei 1987 in gebruik genomen werd. De naam Oude Kerk werd voor het eerst gebruikt in 1960, toen de voormalig gereformeerde (sinds 1993 vrijgemaakt-gereformeerde) Nieuwe Kerk aan de Thorbeckelaan op 17 en 18 februari dat jaar in gebruik genomen werd. Volgens een woordvoerder zal de Oude Kerk t.z.t. stevig worden verbouwd.

De redactie van GereformeerdeKerken.info stelde enkele jaren geleden een uitvoerige geschiedenis van de voormalige Gereformeerde Kerk te Meppel samen, onder de titel ‘… Die verenigde wat gescheiden was  …’; het 380 pagina’s tellende boek is tegen korting nog verkrijgbaar. Ook inventariseerde en beschreef de redactie het uitgebreide gereformeerde kerkelijk archief van Meppel.