Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (20)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van vrijdag 8, 15, 22 en 29 oktober, 12 november, 17, 24 en 31 december 1897 en van 7, 14 en 21 januari 1898, troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.