Laatste schenkingen markt Gereformeerde Kerk Putten

Na vijftien jaar hard werken met een opbrengst van in totaal maar liefst ruim € 136.000 stopt de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat 39 te Putten met haar jaarlijkse Boeldag en met de boeken-, planten- en Kerstmarkt.

De gereformeerde kerk (PKN) aan de Achterdstraat te Putten (foto: Reliwiki, A.E. van Kooten, Ermelo).

De opbrengst van de laatst gehouden activiteiten, € 4.500, werd verdeeld  tussen de Stichting Etike en de Lwengo Kids Foundation. Ze ontvingen elk een cheque van € 2.250. In de afgelopen jaren werden uit de opbrengsten schenkingen toegekend aan tweeëndertig goede doelen. De toegewezen bedragen schommelden tussen de € 1.000 en € 15.000 euro.

De redenen die leidden tot het besluit met de activiteiten te stoppen waren vooral dat de meeste vrijwilligers al zo’n vijftien jaar in touw waren, terwijl bovendien de opslagplaats van de ingezamelde goederen niet meer beschikbaar is vanwege asbestsanering; daarnaast liepen de opbrengsten de afgelopen jaren langzaam maar zeker terug.