Vernieuwde jeugdruimte in Geref. Kerk Woerden

Ongeveer een maand geleden, begin februari 2019, werd in de gereformeerde Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg te Woerden begonnen met het vernieuwen van de jeugdruimte.

De gereformeerde (PKN) Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg te Woerden.

Omdat het aantal kinderen en jongeren dat van de bovenverdieping van de Opstandingskerk gebruik maakt, de afgelopen jaren is toegenomen, werd behoefte gevoeld aan meer aparte lokalen met daarin een aantal nieuwe voorzieningen. Een groot deel van de bovenverdieping wordt namelijk gevormd door de jeugdruimte, het Arendsnest.

Dagelijks is een ploegje gemeenteleden bezig om samen met de aannemer en andere deskundigen er een doelmatige verdieping van te maken, met lokalen die beantwoorden aan de verlangens van de jeugd. Overigens zijn de verschillende ruimten vanaf april ook door anderen dan door de kerkjeugd te gebruiken.

De Gereformeerde Kerk van Woerden-Zegveld beschikt met haar ongeveer 1.800 leden over twee kerkgebouwen; behalve de Opstandingskerk (een gemeentelijk monument) wordt ook de Kruiskerk aan het Mesdagplein gebruikt.

Bron:

Website Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld.